Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder


Potensialet i åndsfylt samfunnspåvirkning.


I helgen feiret Filadelfia, Kristiansand sitt 100-årsjubileum. En av Pinsebevegelsens største menigheter har også blitt en foregangskirke for samfunnsengasjement og innflytelse. 

Ut fra sitt nye bygg Q42 i sentrum av byen, som inneholder både restaurant, kaffebar, hotell og en unik konferansehall, drives en virksomhet som rommer mer enn tradisjonelle menighetsaktiviteter. Man er bevisst på hvordan menigheten kan påvirke, forvalte og bygge det nærmiljø og det samfunn de er en del av. 

Det enkle utgangspunktet er at vi er kalt til å elske vår neste som oss selv.

Når Led19 om noen uker samler ledere til årets storsamling, er det nettopp hvordan vi som enkeltmennesker, menigheter og kristenfolk kan påvirke vårt samfunn det skal handle om. Til konferansen kommer boka «Samfunnsbygger» med Skaperkrafts Hermund Haaland som forfatter og redaktør. Vi vil gratulere med en fremragende bok som byr på massevis av refleksjon, utfordringer og praktisk hjelp til å tenke mer helhetlig om menighetens oppdrag å være lys og salt i det tjueførste århundre, bryte ut av isolasjon i møte med et samfunn som sekulariseres med stor kraft.

For å forstå hvilket mandat vi har fått som kirke på dette området, er det viktig å få en teologisk forståelse av forvalteransvaret for samfunnet og verden. Det enkle utgangspunktet er at vi er kalt til å elske vår neste som oss selv. Det er ganske tankevekkende at mer enn 3.000 bibelvers handler om fattigdom og rettferdighet.

Ett er nødvendig. Søk først Guds rike.

Tanken om at Gud i aller høyeste grad bryr seg om dem som er rundt oss, er ikke ny. Hans Nielsen Hauge var en foregangsmann for denne tenkningen. Vi tror på en vekkelse blant oss som tenker større om tjeneste og kall enn på det som skjer innenfor kirkeveggene eller på kristne plattformer. Vi tror på bevisste kristne som leder bedrifter, sykehus, skoler, som er til stede i kunst, kultur og forskning, finans, politikk og organisasjonsliv. Det er maktpåliggende at kristne ledere lærer seg til å se bredere og anerkjenne andres lederskap som en tjeneste for Gud.

Samtidig sier Jesus et annet sted: «Ett er nødvendig. Søk først Guds rike.» Det setter alt annet i rett perspektiv. Derfor er utfordringen til alle tider, og også nå innfor et viktig og utfordrende Led19; at vi parallelt med å se utover, også søker innover og oppover, og anerkjenner behovet for kraften i Den Hellige Ånd til liv og tjeneste. Når vi vil utruste neste generasjon til å ta med seg sin tro og sitt forvalterskap ut i verden, må vi samtidig ta like stort ansvar for å introdusere dem til åndsinspirerte overnaturlige liv, der nådegaver og utrustning fungerer uansett arena. Vi håper at Led19 vil ha sterkt fokus på akkurat det, for uten åndskraft har vi liten påvirkningskraft. 

Det finnes et stort potensiale for samhandling mellom disipler og Den Hellige Ånd, og mange har erfart Den Hellige Ånds ledelse til innsats i samfunnet før i historien. Kanskje det er nettopp slik Gud har tenkt det – at vi alltid først og fremst, i vår egen tid, skal være avhengig av ham og derved få kraft til å ta gode, samfunnsbyggende initiativ. 

kommentarer


Anbefalte innlegg