Våger du å være synlig? Hovedsak


En anonym kirke fullfører ikke oppdraget Jesus har gitt. 


Foto: Arkivbildet av den kristne artisten Lisa Børud

«Jesus synlig – forvandler mennesker, forandrer samfunn». Dette er motto for Pinsebevegelsen i 2019. For at Jesus skal bli synlig gjennom kirken, må kirken selv våge å være synlig.

FORFATTER: Hovedpastor Frank Erlandsen i Betel, Trondheim.
  • En feig kirke blir en bortgjemt kirke.
  • En bortgjemt kirke blir en bortglemt kirke.
  • En bortglemt kirke blir en uaktuell kirke.
  • En uaktuell kirke blir en uinteressant kirke.• En uinteressant kirke vil bli tiet ihjel og være døende.

Det bør skrives og snakkes om kirken, ikke på grunn av splid og dumskap, men på grunn av troskap, sannhet, rett og rettferd i kirken. En kirke som ikke står opp for noe, vil ligge under for alt og være skjult av det den ligger under for. Resultatet av dette er at Jesus ikke blir synlig for verden gjennom kirken. Da blir kirke en parodi på hva Jesus tenker kirken er – verdens lys og jordens salt.

FRANK ERLANDSEN: Fordummende fordommer mot homofile

Salt betyr annerledeshet

Kirken er mennesker – mennesker, som tror på og etterfølger Jesus. Vi er kirke, og i følge Jesus er vi lys og salt – positiv innflytelse. Lys betyr tilgjengelighet og synlighet, for lyset skal jo ikke settes under et kar, men på en holder så den lyser for alle i huset. Salt betyr annerledeshet, fordi salt i sitt vesen er forskjellig fra elementet det skal komme i berøring med. Vi salter ikke saltet.

Skal Jesus bli synlig gjennom kirken, må vi våge både å være annerledes, tilgjengelig og synlig. Det kan være bekvemt å bli konform med folk flest, skjule seg i folkemengden og være anonym, men da lever vi ikke i samsvar med kirkens hode. Det er døde lakser som flyter med strømmen. Levende laks svømmer motstrøms. Det fører til nytt liv lenger opp i elva.

Skal kirken gjøre Jesus synlig, må vi reflektere ham.

Gjennomsnitt påvirker ingenting

Hvis Jesus skal bli synlig gjennom oss, må vi vite hvem han var, for slik han var, sånn er han. Jesus var alt annet enn konform, anonym og bortgjemt. Han var annerledes, og som helt og sant menneske langt over gjennomsnittlig i sine kvaliteter og verdier. Skal kirken gjøre Jesus synlig, må vi reflektere ham slik han framstår i evangeliene. «For som Kristus er, slik er vi i denne verden.»

Jesus hadde innflytelse. Tilgjengelighet og annerledeshet er to forutsetninger for påvirkning. Gjennomsnitt påvirker ingenting, men opprettholder kun status quo. Jesu påvirkning var så sterk at vi ennå snakker om før og etter Kristus. Mennesker ble forvandlet og samfunn forandret i møte med Jesus.

FRANK ERLANDSEN: Nei til Karma, og ja til Jesus

Treffe samtiden

Jesus visste i sin samtid at folket snakket om ham. Han ble ikke tiet ihjel. Han spurte sine disipler hva mennesker sa om ham. Han var klar over at han var et samtaletema og at meningene om ham var forskjellige. Han levde godt med det og lot seg ikke vippe av pinnen om folket diskuterte hvem og hvordan han var.

Jesus var aktuell. Motstanderne prøvde å stoppe ham, men resignerte oppgitt og sa: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» Paulus tok for gitt at kong Agrippa kjente til dette med Jesus idet han sier: «Det er jo ikke skjedd i en avkrok.» 

Den første kirken fortsatte der Jesus slapp. Forfølgerne sa: «Disse folkene som oppvigler hele verden, nå er de kommet hit også …»

Der mennesker forvandles, blir samfunn forandret

Jesus gjorde seg synlig

Vi gjør Jesus synlig ved at vi er som ham og gjør som ham. Åndens frukt gjenspeiler Jesu personlighet, og Åndens gaver, tjenester og diakoni viser Jesu gjerninger. Vi gjør det vi er –  alt av nåde, ved tro, som handler.

Der Jesus blir synlig, forvandles mennesker. Det skjer ikke kun en kosmetisk overflatebehandling. Det foregår ikke bare «coaching til et bedre liv», selv om det er bra. Mennesker i møte med Jesus får ikke utelukkende en ny verdensanskuelse og forandrede meninger. Det skjer noe sterkere enn dette. Mennesker blir forvandlet, født på nytt, blir nye skapninger og får en ny identitet – det Bibelen kaller å bli frelst.

FRANK ERLANDSEN: Skjult maktmisbruk

Menneskeskapt

Samfunnet er og skapes av mennesker. Der mennesker forvandles, blir samfunn forandret. I Samaria ble det stor glede i hele byen da Filip forkynte Kristus. Samfunnet ble forandret. Vi blir født på ny inn i Guds rike der Jesus er konge.

Verdiene i dette riket blir våre verdier. Rettferdighet, fred, glede og kraft vil prege samfunnet, der Jesus gjennom kirken blir synlig og mottatt. 

kommentarer