Det drepes flest kristne i Nigeria Samfunn

Forfølgelsen av kristne øker mye i verden, ifølge World Watch List 2019. Nord-Korea anses fortsatt som verdens verste land å være kristen i, men livsfaren er størst i Nigeria.

SKREVET AV STEIN GUDVANGEN

For 18. år på rad topper Kim Jong-uns regime forfølgelseslista som natt til onsdag ble presentert av organisasjonen Open Doors. I Norge hadde den norske avdelingen, Åpne Dører, pressekonferanse om oversikten onsdag.

Også landene som følger på de ni plassene etter Nord-Korea, har ligget høyt på lista lenge: Afghanistan, Somalia, Libyia, Pakistan, Sudan, Eritrea, Jemen, Iran og India. Lista domineres dermed av muslimske land slik det også har vært i mange år.

30 millioner flere

Ifølge World Watch List 2019 er det mange flere som forfølges nå enn før, og forfølgelsen er blitt verre i flere land. Lista har en gradering fra null til 100 poeng, og mens Nord-Korea var det eneste landet som passerte 80 poeng for fem år siden, er det nå 11 land som oppnår en slik score.

Oversikten bringer tall om de 50 landene i verden hvor det er vanskeligst å være kristen, og framstiller også en sterk økning i tallet på forfulgte. Det skal ha vært hele 30 millioner flere forfulgte i 2018 sammenlignet med året før. Dette er dessuten en forsterkning av en utvikling som startet helt tilbake i 2006, ifølge Åpne Dører.

Mens 215 millioner kristne ble forfulgt i 2017, er antallet i 2018 på 245 millioner. Økningen er på nesten 14 prosent om man legger disse tallene til grunn.

Verre i folkerike land

– Når det gjelder for Nord-Korea oppgir Åpne Dører at det er mellom 200 000 og 400 000 kristne der og at «mange av dem» er i arbeidsleirer. I hvilken grad vil du si at disse tallene er presise, og i hvilken grad vil du si at dette avspeiler presisjonsnivået på hele WWL?

– Informasjonen fra mange land kjenner vi veldig nøyaktig, mens informasjon fra andre land har vi refleksjoner rundt uten å kunne konkludere. For Nord-Korea og noen få andre land er det umulig å få helt nøyaktig tallmateriale, men for de fleste landene har vi nøyaktige tall. Antall drepte kristne i Nord-Korea har vi ikke oppgitt, men vi tror det er store mørketall her, sier generalsekretær Morten Askeland i Åpne Dører til Kristelig Pressekontor.

– Dere oppgir en økning i tallet på forfulgte på nesten 14 prosent. Er ikke dette oppsiktsvekkende høyt, og har dere full dekning for et slikt tall?

– Her har vi tall fra hvert land som begrunner dette, og det er særlig økt forfølgelse i folkerike land med mange kristne som gjør at økningen blir så stor. Da tenker jeg på Kina, India og Nigeria, sier Askeland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

TRIST UTVIKLING: Det er ingen overraskelse at Nord-Korea og islamistiske nasjoner topper listen på ny. Men overraskende er måten store nasjoner som Kina, India og Nigeria klatrer på den årlige forfølgelseslisten i Åpne Dører.

Statlig kontroll og økende nasjonalisme i øst

Kina – som «bare» er på 27. plass på lista – trekkes fram som et verstingland når det kommer til økt statlig kontroll. Innstramningene kan leses ut både av nye og strengere lover for religiøs virksomhet og av hvordan kristne behandles. Flere kirker er pålagt å ikke slippe inn personer under 18 år, og menighetene overvåkes nøye. Kors fjernes, eller det kinesiske flagget må vaie høyere enn korset. Menigheter er også blitt pålagt å synge Kinas nasjonalsang før gudstjenesten, og bilder av Jesus er enkelte steder byttet ut med bilde av president Xi. Mange kirker er også stengt.

Åpne Dører peker på en sterk nasjonalistisk tendens ikke bare i Kina. Den setter mange kristne under press. Når den nasjonale identiteten knyttes sterkt til en majoritetsreligion eller -ideologi, blir kristne minoriteter forfulgt og sett på som fiender av myndighetenes prosjekt. Mange presses til å forlate sin tro. India, som i år er nye blant de ti øverste landene på World Watch-lista, er et eksempel på det. Her er hindufundamentalismen på frammarsj. Press, om ikke nødvendigvis vold, er den typen forfølgelse som har økt mest de siste åra. Kategorien måler strukturelle, rettslige og sosiale restriksjoner, som erfares som diskriminering og fiendtlighet.

Islamisme sør for Sahara

Syv-åtte av de øverste ti landene på årets World Watch List er muslimske, og flere av dem ligger i et Afrika som merker et sterkt økende press fra voldelige islamistiske grupperinger. Dette er en utvikling som har funnet sted i kjølvannet av at IS er sterkt svekket i Midtøsten, og flere land sør for Sahara er sterkt utsatt for grov forfølgelse av kristne.

Aller verst er det i Nigeria som har en stor kristen befolkning, men nord i landet utsettes kristne for overgrep og drap av islamister, og i 2018 ble over 3.700 kristne drept av Boko Haram og andre lignende væpnede grupper. Dette er nesten en dobling fra året før, og det er ikke meldt om så høye drapstall fra noe annet land.

Åpne Dørers tidligere generalsekretær Stig Magne Heitmann har i den senere tid rettet et særlig søkelys på situasjonen i Afrika sør for Sahara. Han påpeker at det blir stadig vanskeligere for mange å være kristne i denne delen av kontinentet.

Med henvisning til den såkalte Abuja-erklæringen fra 1989 viser han i en nylig artikkel på Åpne Dørers nettsider at muslimers frammarsj ikke er tilfeldig, men nøye planlagt, og at strategien med å forfølge og drepe kristne eller andre som står i veien for muslimsk ekspansjon, har et tydelig og skriftlig grunnlag.

Abuja er hovedstad i Nigeria, et land islamistene ønsker å dominere, men maktambisjonene gjelder hele Afrika. Halvparten av Nigerias over 180 millioner innbyggere er kristne og står slik sett i veien for denne planen.

Heitmann, som nå er faglig leder i organisasjonen, viser til en del av Abuja-erklæringen som sier at «Kristne (…) og alle andre er ingenting (…) når vi snakker om hvem som skal lede både i den nordlige delen av landet og i hele Nigeria. Allah har gitt det til oss…» KPK

kommentarer