Bak fra venstre: Rita S. Haugen (administrasjonssekretær), William Fuglset (journalist), Hilde E. Opdal (desken) , Anne Gustavsen (daglig leder og ansvarlig redaktør). 
Foran f v: Deborah Selbekk Lunde (journalist), Ane-Marthe Hop-Hansen (journalist), Maria Wojciechowska (grafiker), Karl Andreas Jahr (redaksjonsleder), , Kultur

Vår nye visjon er muligens hårete, men vi tror på den.

Tekst: Anne Gustavsen, redaktør i Korsets Seier
Foto: KS

Velkommen til et nytt år sammen med Korsets Seier. Vi starter 2019 med en ny og gjennomarbeidet visjon for framtiden, som kommer til å sette tydelig retning for veien videre.

Korsets Seier har en lang historie, ja lengre enn Pinsebevegelsen, med første opplag allerede i år 1904. Et historisk tilbakeblikk som vi presenterte i juleheftet «Den store glede» rett før jul, viser at avisen har gjennomgått radikale endringer i stil og form gjennom disse tiårene. Fra å være et rent oppbyggelig blad med prekner, bibelundervisninger, rapporter fra pinsevekkelsen i inn- og utland, helt rensket for bilder og illustrasjoner, framstår ukeavisen Korsets Seier i dag som en moderne publikasjon både grafisk og journalistisk. Dess-uten finnes vi ikke lenger bare på papir, men også på nett og sosiale medier. 

Vi vil også inspirere til dypere tro.

«Korsets Seier – en hjelp til troen». Så enkelt kan det sies. Det er vår agenda. Vi vil med våre portretter, reportasjer, fokus-saker, innspill og nyhetssaker inspirere våre lesere til at troen skal vare, blomstre og utvikle seg gjennom hele livet. Vi vil bidra til økt tro, ikke minst gjennom å fortelle historiene om Guds nåde, tilgivelse og gjenopprettelse. Derfor fyller vi ikke mindre enn seks sider med sterke personlige troshistorier i dette første nummeret av Korsets Seier i 2019. Vi vil også inspirere til dypere tro, ved å gå grundig til verks i teologien.

Våre underpunkter til visjonen er nemlig å inspirere, ved å fortelle om Guds nåde, tilgivelse og gjenopprettelse, og informere om global, nasjonal og lokal kristenhet. Dessuten vil vi fortsette å utfordre troen, ved å våge å ta opp de vanskelige sakene og tørre å stille spørsmål.Alt dette vil vi gjøre fra vårt unike ståsted i det pinsekarismatiske landskapet, som en avis som vil formidle et pinsekarismatisk bibel- og verdisyn. Vi tror Norge trenger en ukeavis som står trygt og frimodig på sannheten om en Gud som har all makt, og Den Hellige Ånds kraft og salvelse. Vi vil ta til orde for at denne frimodige troen skal merkes og berøre våre omgivelser. Vi tror vi har et unikt mandat for å bringe dette budskapet, ikke bare til Pinsebevegelsen, men hele kristenheten i Norge, slik også Barratts visjon var da han mottok åndsdåpen til fornyelse og vekkelse i 1906.

Dessuten vil vi fortsette å utfordre troen.

Vårt varemerke vil være å utfordre i kjærlighet og skrive troverdig, men sant, i en relevant kontekst som kan bidra til å gi mennesker åndelig kreativitet, skaperglede og visjoner for sine liv og sine kirker. 

Med en dedikert og kompetent stab som har eierskap til avisen og visjonen, og et dyktig styre i ryggen, ser vi framover mot et nytt år, der vi tror enda flere vil forstå hvor viktig det er å bidra til at Norge har et ukemagasin som har som mål å få troen til å blomstre.

Godt nytt år med Korsets Seier!

kommentarer