Beskyldes for å skape fryktkultur i Hillsong Hovedsak

Tekst: Karl Andreas Jahr
Foto: Arkiv, Hillsong og Elisabeth Tønnesen

  • 25 varslinger er rettet mot hovedpastor Jostein Krogedal
  • Beskyldningene omhandler utskjellinger, latterliggjøring og andre hersketeknikker av besøkende, frivillige og ansatte.
  • Ingen av de ansatte står frem, men tidligere medarbeider Anders Instebø bekrefter varslingenes innhold.

– Jeg er enormt overrasket og veldig lei meg, sier Jostein Krogedal, ledende pastor for Hillsong i Norge. Den siste tiden har han og styret i Hillsong mottatt rundt 25 varsler mot seg i forhold til hans lederstil.

Hillsong Norges øverste leder svarer på klager fra besøkende, frivillige og stab fra Hillsongkirkens ni lokasjoner i Norge. Gjennomgangsmelodien i varslene er manipulasjon, hersketeknikker, voldsomt temperament og latterligjøring. 

Dette skal ha skapt en fryktkultur i Hillsong-nettverket, som både er en del av moderkirken i Australia og Pinsebevegelsen Norge.

Avisen Dagen omtalte varslene først.

Jeg vet jo at jeg har en sterk personlighet.

Varslingene

Korsets Seier har vært i kontakt med en rekke av varslerne – som inkluderer andre ledere i Hillsong Norge, men ingen ønsker stå frem for å fortelle sin opplevelse. Etter det Korset Seier erfarer er likevel mange av pastorene sterkt preget av Krogedals angivelige oppførsel. Flere er eller har vært sykmeldte.

Hillsong i Australia kjenner til saken og prosesser skal være satt i gang. Blant annet har pastoren i Sverige Andreas Nielsen vært koblet inn. Det samme har representerer fra moderkirken i Australia.

Flere hillsongledere i Norge har imidlertid ytret misnøye med trege prosesser og føler seg ikke tatt på alvor.

– Jeg kan nesten ikke tro at min oppførsel og mitt lederskap har skapt slik avstand. Jeg ser at folk har tatt skade av min oppførsel, og jeg er kjempelei meg. Det var aldri min intensjon, understreker Jostein Krogedal. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

KONFRONTERENDE LEDERSKAP: Brit og Jostein Krogedal er hovedpastorer for Hillsong Norge. Jostein sikter til boken «Kaffe, kultur og kommunikasjon» som han forfattet i 2017 når han greier ut om sine styrker og svakheter som leder – og prinsippet «konfronterende lederskap».

– Er ikke 25 varsler litt for mange til å snakke om uvørenhet? 

– Jo, det må jeg bare erkjenne. Så jeg må gå i meg selv. Likevel overrasker det meg sånn fordi ingen som er tett på meg har sett eller følt dette.

– Har du spurt? 

– Ja, selvfølgelig. Derfor ønsker jeg å komme til bunns i dette. Jeg vet jo at jeg har en sterk personlighet, men at folk opplevde meg slik hadde jeg aldri trodd, gjentar han. 

Krogedal føyer til at antall reelle klager ligger nærmere ti enn tjue, og henviser til styret som håndterer klagene. 

– Men det er ikke viktig. Nå skal jeg gjøre alt jeg for å rydde opp i det som har skjedd, understreker han. 

– Jeg har blindsoner

Når Korsets Seier spør Krogedal videre ut om beskyldningene, nevner han boken «Kaffe, kultur og kommunikasjon» som han forfattet i 2017. Her snakker han om «konfronterende lederskap».

– Jeg er en tydelig, visjonær leder som setter retning. En slik tydelighet avhenger av en nær relasjon med resten av staben. I perioder har jeg nok vært for stresset til å se folk, og uten en tett relasjon kan tydelighet virke overkjørende, noe som skaper spenninger. Det er nok min største feil. 

– Involverte dette et markant og overkjørende temperament, slik varslerne hevder? 

– Jeg kan ikke si at jeg kjenner igjen det. Jeg har åpenbart blindsoner, men jeg kan ikke huske å ha hørt det før. 

Jeg vet at jeg kan si ting som jeg tenker bare er morsomt, men som andre opplever overkjørende.

Ifølge Krogedal har han ikke leste varslene som gjelder han selv. Det behandles av styret. Videre forteller den ledende pastoren i Norge at han ble gjort oppmerksom på varslene i juni 2018. 

– Hva med hersketekniker og manipulasjon? 

– Jeg har fått med meg den beskrivelsen, men ikke hva som menes. Jeg lurer veldig på hva det betyr. Er det måten jeg kommuniserer eller leder et møte på? Det kan godt være at det er noe sant i det, men jeg skulle gjerne visst hva det betyr rent konkret. Kanskje det er humoren min?

– Apropos, humoren din beskrives som ganske ubarmhjertig som lett kan oppfattes som at folk gjøres til latter? 

– Det tar jeg selvkritikk på. Jeg vet at jeg kan si ting som jeg tenker bare er morsomt, men som andre opplever overkjørende. Jeg ber om unnskyldning de gangene jeg har blitt gjort oppmerksom på det.

Artikkelen fortsetter under bildet.

MODEKIRKEN ER VARSLET: I 2017 ledet Jostein Krogedal Intro-menighetene inn i Hillsong-kirken med røtter fra Australia. De har blitt varslet om urolighetene i Norge, men ifølge kilder Korsets Seier har vært i kontakt har prosessen gått sent og virket lite effektivt så langt. Berørte parter føler seg ikke tatt på alvor av Hillsong.

Jovial og spøkefull

Krogedal forklarer videre at han har en jovial og spøkefull side der han kan gå for langt. 

– Igjen, der tar jeg selvkritikk. Helt klart. 

– Korsets Seier har blitt fortalt at du har skjelt ut en ansatt i et møte. Stemmer det? 

– Det kjenner jeg ikke til. Hvis jeg hadde visst hvem og hvilken situasjon det var snakk om, så skulle jeg gjerne uttalt meg.

De siste månedene har temperaturen økt i Hillsong-nettverket i Norge. Misnøye og sinne har kommet til overflaten. Derfor skal Krogedal ha spurt flere pastorer om de har tillit til han. Videre skal han ha sagt hvis de ikke hadde tillit til han som leder, så var de ute.

Pastorene skal ha opplevd episoden svært ubehagelig og truende.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det hele tatt. Jeg har spurt en leder en gang på telefon i en kort samtale. Det var en god tone, og jeg bare undret. Det var overhodet ikke truende.

Jeg elsker når mennesker sier det de mener.

Ja-mennesker

En gjennomgående beskyldning mot Krogedal er at han ansetter ja-mennesker og skviser ut kritiske stemmer og andre sterke personligheter. 

Det avviser Hillsongs-pastoren på det sterkeste. 

– Jeg elsker når mennesker sier det de mener, men en frisk diskusjon inkluderer at også jeg gir respons. Jeg er en sterk personlighet som kan gi motstand der jeg er uenig. Kanskje jeg til og med kan være litt krass i perioder hvor jeg er trøtt og sliten. Det er ingen unnskylding, men en forklaring, og jeg beklager at dette kan ha skjedd.

Krogedal forteller at han oppsøkt profesjonell hjelp og har hatt et opphold på Modum Bad. Styret og han har satt i gang utviklingssamtaler med ansatte, også før han ble kjent med varslene på forsommeren 2018.

Alle de andre lederne så stivt ned i gulvet. De sa ikke et ord. Ikke ett ord

Tidligere medarbeider fikk sparken

TIDLIGERE MEDARBEIDER: Anders Instebø tjente som lovsangsleder under Jostein Krogedals ledelse i Intro Sandnes fra 2003 til 2012. Ifølge Instebøs ble hans tjeneste sagt opp av Krogedal grunnet uenigheter. Foto Elisabeth Tønnesen.

Anders Instebø (40) jobbet tett sammen med Jostein Krogedal i nesten ti år.

Han er den eneste Korsets Seier har vært i kontakt med som er villig til fortelle sine erfaringer. Sammen med kona Siri (41) var han med å plante menigheten Intro Sandnes helt tilbake i 2003 og jobbet tett med Jostein Krogedal i denne prosessen.

Siri er for øvrig søsteren til Kristine Hasseløy, som er gift med Hillsong-pastor Andreas Hasseløy. Anders er også sønn av de kjente pinselederne Osvald og Ragnhild Instebø

Instebø ble etter hvert leder for lovsangsarbeidet i Intro. Han beskriver hvordan Jostein var åpen for å diskutere menighetens veivalg i pionerfasen. Blant annet evaluerte staben søndagsmøtet, inkludert Krogedals tale. 

– Det endret seg fort. Jostein satte en stopper for evalueringene. Greit nok, men det stoppet ikke der. Jeg begynte å snakke det jeg kaller «krogedalsk». Det vil si at man unngikk å fortelle det man mente. Men pakket det inn til det ugjenkjennelige eller bare droppet det helt. 

– Hvorfor det? 

– Fordi Jostein ikke taklet det. Istedenfor å omfavne det med nysgjerrighet, så ble han irritert og hevet stemmen. Han satte dermed effektivt stopper for alle motstemmer. 

Instebø er nøye med å understreke at det ikke handlet om opprør eller å kverulere. 

– Bare det å undre seg over våre veivalg, altså å spørre med ren nysgjerrighet, var det lite plass for. Hvis jeg pakket inn mitt budskap så mildt jeg kunne så kunne jeg kanskje få til en samtale, men alt som ble tolket som kritikk eller motstand ble effektivt kvelt til stillhet. 

Ingen sa noe

I 2012 skar det seg mellom Instebø og Krogedal.

Førstnevnte mente at Intros lovsangsform engasjerte de aller ivrigste på første rad, men virket ekskluderende for resten. Instebø ble derfor kalt inn til et møte med Krogedal og en håndfull andre ledere. Ifølge Instebø skal Krogedal ha gitt beskjed om at hans tjeneste som lovsangsleder var over i Intro. 

– Jeg husker det enda. Alle de andre lederne så stivt ned i gulvet. De sa ikke et ord. Ikke ett ord. 

Andre ganger kan det virke til å være et verbalt angrep fordekt som humor. 

Hengt ut med humor

Da frelst-debatten pågikk i 2016 – hvor særlig Jesus Revolution var i fokus – ble Instebø spurt om å fortelle sin historie til en annen avis.

– Den gangen ville prisen blitt for høy for meg og Hillsong, som jeg fortsatt bryr meg om. Men med disse varslene så er det riktig at jeg forteller. Prisen er høyere for dem som er ansatt. De opplever at de kan miste jobben om de ikke viser en kompromissløs tillit til Jostein.

Instebø understreker likevel at Krogedals angivelige oppførsel ikke bare påvirker stab og lederskap. Han forteller flere episoder der Krogedal har hengt ut enkeltdeltagere under en gudstjeneste. 

– Jeg kan sitte å være nervøs når han taler fordi folk ikke vet hva som kommer. 

– Hva mener du med det? 

– I noen tilfeller er det sleivete uttalelser, som nok er ment humoristisk, men som ikke hører hjemme på talerstol. Andre ganger kan det virke til å være et verbalt angrep fordekt som humor. 

Varsler som forventet

– Er du overrasket over innholdet i varslene som nå har kommet frem? 

– Ufinheter. Utskjellinger. Uthenging. Latterliggjøring. Det var vel noe sånt jeg ville forventet. 

– Kan det være at du er ute etter hevn for det som har skjedd eller at andre pastorer er ute etter Krogedals posisjon?

– Jeg har gått i meg og lurt på det selv også. Er jeg såret og bitter? På en måte går det helt fint med meg, men jeg har jo sår. Jeg kan tenke «Er det bare jeg som er syk i hodet eller på bærtur når jeg snakker med Jostein» .Jeg tenker fortsatt på det som skjedde den gangen som trist, samtidig som jeg glad for at jeg ikke er del av det.

– Så i ettertid er du glad for at du fikk sparken?

Ja, på en måte. Fordi vi ser at det ikke har blitt bedre. Tvert imot finnes det verre skjebner der ute enn oss. Nå som det viser seg at historien gjentar seg, og det tilsynelatende ikke har skjedd noen endring i hans væremåte eller lederstil, er det riktig å fortelle min historie.

Kjenner seg ikke igjen

– Hvilken Anders er det du har snakket med, spør Jostein Krogedal når Korsets Seier ringer for å gi Hillsong-pastoren tilsvarsmulighet på det Instebø forteller.

– Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser. Jeg kjenner ikke igjen vår historie.

Krogedal løfter opp Instebø som en sentral skikkelse i Intros pionerperiode – og en god venn som har drømt og grått sammen.

– Jeg har veldig stor respekt for og er veldig glad i Anders. Han er også en av de beste lovsangslederne Norge har hatt. Kona Siri og han har betydd ekstremt mye for meg og Brit, og de var en enorm ressurs for oss i Intro.

– Anders hadde ikke kapasitet

Krogedal er av en helt annen oppfatning av hvorfor Instebø mistet lovsangstjenesten i Intro.

– Dette var en prosess som pågikk i nesten et år. Både Anders og vi i lederteamet så at han ikke hadde kapasitet til å fortsette å lede et arbeid som stadig ble utvidet og vokste. Vi var også litt uenige i lovsangsuttrykket. Alle var samstemte i at dette var en riktig og den beste løsningen.

Krogedal understreker at dette ikke handlet om å gi noen sparken.

– Dette var en liten 20 prosentstilling, og dette handlet om å finne den beste løsningen samlet sett.

kommentarer