Mercy Ships mottar 41 millioner fra Norad Kristenliv

For første gang får Mercy Ships bistandspenger fra Norad til sitt helsearbeid i Afrika. Det er en milepæl for organisasjonen som tidligere har fått avslag når de har søkt om støtte.

Mercy Ships Norge vil motta i alt nesten 40,9 millioner kroner fordelt over tre år fram til 2021. Dette vil gi arbeidet deres et stort løft og står i kontrast til responsen organisasjonen tidligere har fått fra norske bistandsmyndigheter.L

Fikk avslag

I 2012 fikk Mercy Ships blankt avslag på en søknad om Norad-støtte fordi Norad mente organisasjonen manglet bistandskompetanse og fremsto som en ren innsamlingsorganisasjon.

Seks år senere er vurderingen annerledes. I juli i fjor dukker Mercy Ships først opp i et tildelingsbrev fra Utenriksdepartementet etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.   

Der blir det, i tilknytning til en bevilgning til Norad, sagt at organisasjonen skal vurderes for støtte til helsetiltak i afrikanske land sør for Sahara. Dette var et gjennombrudd som rett før jul resulterte i at Mercy Ships fikk overført den første tredjedelen av en totalbevilgning på 40,87 millioner kroner fra Norad.

Det er definitivt noen som har gjort en god jobb for oss politisk.

Pengene vil i perioden 2018 til 2021 bli brukt til helseprosjekter i tre land, nabolandene Senegal, Guinea og Liberia i Vest-Afrika.

– Dette er prosjekter der vi går inn med kirurgiske tjenester, medisinsk kapasitetsbygging, utstyr og noe infrastruktur, sier daglig leder Roger Vassnes i Mercy Ships Norge til Kristelig Pressekontor.

Langsiktighet

– Det er definitivt noen som har gjort en god jobb for oss politisk, fastslår Vassnes.

Han berømmer gode kontakter i Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet for å ha lagt ned et betydelig arbeid for at den kristne organisasjonen som har røtter i Youth With A Mission (Ungdom i Oppdrag), skulle få statlige bevilgninger.

Samtidig har Mercy Ships gjort en god innsats for å heve sin bistandskompetanse. Dette har åpnet døra for bevilgningen de nå har fått.

Bevilgningen på nær 41 millioner kroner er stor. Dette blir tydelig når man vet at de 20 misjonsorganisasjonene som er med i paraplyorganisasjonen Digni, årlig mottar snaut 190 millioner Norad-kroner på deling til sine rundt 100 prosjekter. Bevilgningen til Mercy Ships fordeles over tre år og vil hvert år utgjøre omkring like mye som organisasjonen de siste årene har samlet inn.

Bevilgningen fra Norad er en klar anerkjennelse av vårt arbeid gjennom 40 år.

Mercy Ships er ikke medlem i Digni, men har knyttet til seg Dignis tidligere generalsekretær, Jørn Lemvik, som skal være prosjektleder i de tre årene Norad-bevilgningen gjelder for.

– Vi er veldig glad for at han er med på laget og kan hjelpe til med gjennomføring og oppfølging av prosjektet og for å sikre en god dialog og riktig oppfølging overfor Norad, sier Vassnes.

At Mercy Ships nå er inne i varmen hos Norad, er av stor betydning. Det betyr blant annet organisasjonen kan tenke mer langsiktig enn om de bare skulle mottatt enkeltbevilgninger fra Utenriksdepartementet.

Norad har lagt stor vekt på at Mercy Ships ikke bare vil tilby kirurgiske tjenester, men også trener opp nasjonale leger til å gjøre et tilsvarende arbeid og dermed styrker landenes helsesystemer.

Verdens største

Mercy Ships ble grunnlagt i 1978 av Don Stephens og kona Deyon. Stephens sitter i styret for Mercy Ships Norge som er en av 15 nasjonale avdelinger. Organisasjonen hadde tidligere flere hospitalskip, blant dem er «Anastasis» mest kjent, mens det tidligere hurtigruteskipet «Polarlys» i flere år seilte under navnet «Carribean Mercy».

Da «African Mercy» ble kjøpt i 1999, kvittet organisasjonen seg gradvis med de andre skipene. Til gjengjeld er «African Mercy» med sine 16.500 tonn, verdens største privateide hospitalskip, med omkring 430 frivillige medarbeidere fra rundt 50 land som sørger for den daglige driften uten å motta en krone i lønn.  

Arbeidet består i å utføre enkle men livsforandrende operasjoner i land med svært begrenset kirurgisk tilbud og til mennesker som ofte er helt uten økonomiske muligheter til å skaffe seg slike tjenester selv. Mange av dem bor også slik til at de har lang vei til nærmeste klinikk. Inngrep gjøres typisk på pasienter med leppeganespalter, med ulike deformasjoner på armer og bein, med store svulster blant annet i ansiktet, kvinner med fødselsskader og personer med grå stær.  

Femårsavtaler

– Vi blir invitert av regjeringer i noen av verdens mest underprivilegerte land til å hjelpe de delene av befolkningen som har det verst, sier Vassnes.

Mercy Ships inngår femårsavtaler med landene. De første to åra brukes til å utrede og forberede prosjekter. Det tredje året ligger skipet ti måneder ved kai og mottar pasienter. De to neste årene skjer det et omfattende oppfølgingsarbeid og en grundig evaluering.

En viktig del av dette er opplæring og kompetanseheving hos lokalt helsepersonell slik at de kan videreføre arbeidet når hospitalskipet seiler videre.

– Operasjonsstuene våre er flotte steder for opplæring av lokale kirurger, og denne medisinske kapasitetsbyggingen er like viktig som perasjonene, sier Vassnes.

Hospitalskipet er viktig på grunn av sin mobilitet, men store deler av prosjektene gjennomføres på land og legges opp slik at de skal ha langvarig effekt, ikke bare bidra i den perioden skipet ligger i ro.

«Bringing healing and hope» er Mercy Ships’ motto, og siden 1970-tallet har over 2,5 millioner mennesker mottatt en eller annen form for hjelp fra Mercy Ships. 90.000 gratisoperasjoner er gjennomført. Dette har åpnet dører til å utdanning, arbeid og inntekt som ellers ville vært stengt.

– Bevilgningen fra Norad er en klar anerkjennelse av vårt arbeid gjennom 40 år, mener Vassnes som har ledet Mercy Ships de siste to og et halvt årene. KPK

kommentarer