Daniel Alm, ny föreståndare för Pingst. Pingst FFS. Kristenliv

Tigleth Malkey er den svenske pinsebevegelsens første riksevangelist.

Tekst: Ane-Marthe Hop-Hansen, Foto: KS Arkiv

Det ble klart under den svenske pinsebevegelsens pastorkonferanse.

Malkey vil fortsette som pastor i en av Hillsongs menigheter i Sverige, men bare 50 prosent. Resten av tiden skal han bruke på å besøke andre menigheter, og da først og fremst pinsemenigheter.

– Daniel Alm (foto) er sjenerøs, så det må ikke være pinsemenigheter, men hovedfokus vil være i pinsebevegelsen. Selv har jeg bakgrunn fra den syrisk-ortodokse kirken, og jeg er vant til å være i ulike sammenhenger, sier han til den svenske avisen Dagen.

Hans tjeneste som riksevangelist er så ny at ingen helt vet hvordan den vil se ut.

Mitt hjerte har alltid stått i brann for at flere skal få høre om Jesus.

Langsiktig innsats

Den nye evangelisten understreker at han ikke skal jobbe med korte møtekampanjer, men om en langsiktig innsats. Han skal støtte de lokale menighetene og trene disipler.

– Jeg ser fram til at nye mennesker skal finne veien til kirkene, at lokaler fylles og brukes. Ordet «vekkelse» på engelsk er ikke for frelste. Det er for Kristi kropp, for at Guds folk skal våkne, sier han.

Omreisende evangelister er ikke noe nytt i pinsebevegelsen. Det nye er at pinsebevegelsen sentralt ansetter en evangelist.

– Det er litt som å gå på vannet, men mitt hjerte har alltid stått i brann for at flere skal få høre om Jesus, sier Malkey.

kommentarer