De vise hedningene Disippel

Tekst: Ane-Marthe Hop-Hansen
Foto: Istock

– De fattige gjeterne og de rike vismennene gir håp til oss hedninger. 
Det er spesielt at de fulgte stjernen, som er en form for astrologi. Vi skal ikke legge for mye i det med astrologien, men i sin oppriktige søken fant de Messias. De fulgte stjernen, og Gud ledet dem gjennom det, sier høyskolelektor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi, David Aanje. 

12 dager etter julenatten, 6. januar, feires helligtrekongers dag til minne om vismennene fra Østen. I den ortodokse kirken er dette selve julekvelden, og selv om pinsetradisjonen ikke har for vane å dra fram vismennene, er det verdt å stoppe opp og ta et blikk på deres rolle og betydning rundt Jesu fødsel. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fra jødene, til alle

Vismennene fra Østen, som det står om i Matteusevangeliet, så en ny stjerne på himmelen rundt tiden for Jesu fødsel. Ideen om at vismennene var konger, stammer fra Jesajas bok:

«Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger gå mot din soloppgang» (Jes 60,3).

Aanje forteller at det er usikkert hvor mange vismenn det er snakk om, og navnene deres er også ukjent. 

– Tanken om at det var tre menn, kommer fra at det var tre gaver som ble gitt. At vismennene het Kaspar, Melkior og Baltasar kommer fra en tradisjon på 500-tallet, sier han.  

Han synes det er interessant at vismennene var hedninger. Frelsen kom altså fra jødene, gjennom Maria, men den var til alle mennesker. 

– Gjeterne var også sannsynligvis hedninger. Dette er interessant i forhold til Jesus, som kom for hele verden. Det vises tydelig at både de fattige hedningene og de rike hedningene var regnet med. Messias kom for å frelse hele verden. 

Aldri prins

Vismennene tolket stjernen de så i lys av Bileams visdomstale i 4 Mos 24 der Guds ånd kom over Bilead, og i vers 17 profeterte han: «En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel.»

Da vismennene så den nye stjernen, tok de det som et tegn på at jødenes konge var blitt født. De reiste til kong Herodes’ by, Jerusalem. De spurte ikke hvor den nye prinsen var, noe som ville vært naturlig når en kongesønn var blitt født. De visste at det var født en ny konge, de ville bare vite hvor han var.

Jesus er kongen som aldri var prins. Da Herodes hørte om vismennenes ærend, ble han bekymret for sin egen posisjon og tilkalte øversteprestene og de skriftlærde. Disse henviste til profeten Mika og fortalte at kongen skulle bli født i Betlehem. 

De er noen mystiske menn

Hemmelig møte

Det ser ut til at Herodes tok vismennenes budskap tyngre enn de skriftlærde. Han var en ugudelig mann og forsto at når Messias kom, ville hans kongedømme være over. Han måtte finne en måte å bli kvitt barnet på. Han hadde et hemmelig møte med vismennene og fikk vite tidspunktet for når stjernen først viste seg for dem, og dermed også alderen på barnet. Det virker ikke som om vismennene forsto Herodes’ planer.  

De skriftlærde ga Herodes opplysninger som ville ført til Jesu død, hvis ikke Gud hadde grepet inn. I stedet for å undersøke om dette barnet virkelig kunne være Messias, hjalp de Herodes i hans iver etter å fjerne barnet. Det høye råd, som noen år senere skulle være sentrale i å dømme Jesus til døden, ga Messias omtrent samme velkomst som avskjed. 

Herodes sendte da vismennene til Davids by, og «stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem til den sto over det stedet hvor det lille barnet var» (Matt 2,9). Det var bare et par timers reise fra Jerusalem til Betlehem, men ingen av de jødiske skriftlærde la ut på reisen sammen med vismennene. De viste dem veien, men gikk den ikke selv. 

Gavene

Flere steder i Det gamle testamentet kommer det fram at gull, røkelse og myrra var tradisjonelle gaver til en hersker. Gullet representerer kongelig makt. Røkelse var en vellukt brukt under ofringer, og den representerte guddommelighet. Myrraen representerte død og balsamering, og den ble brukt til salveduften. 

– Det var flotte og dyre gaver. Vismennene ga det beste til kongen som ble født. Det var oppriktige mennesker som Gud ledet til Betlehem, men de er noen mystiske menn, avslutter David Aanje. 

kommentarer