Refser Vesten for ikke å presse Kina Kristenliv

Hvis vestlige regjeringer presset Kina, ville forholdene i Nord-Korea endre seg, mener Tim A. Peters som hjelper flyktninger på rømmen fra Kim Jong-uns undertrykkelse.

SKREVET AV STEIN GUDVANGEN

Gjennom organisasjonen Helping Hands Korea (HHK) bistår Peters et hundretalls flyktninger hvert år slik at de kan komme seg i trygghet i Sør-Korea og vekk fra sult, forfølgelse og blant annet grov seksuell utnyttelse. For denne innsatsen er han foreslått til Nobels fredspris.

Kristelig Pressekontor snakker med Peters noen meter fra balkongen der fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege ble hyllet for få dager siden. Foran Stortinget refser han politikerne som han ikke mener gjør nok for å hindre brudd på menneskerettigheter i Nord-Korea og Kina.

– Press Kina

Amerikanske Peters har noen prosent norsk blod i årene og har vært her flere ganger. For noen år siden mottok han Stefanusprisen for sin innsats for forfulgte kristne nord-koreanere.

Han har en klar beskjed til vestlige politikere som prioriterer gode handelsforbindelser til Kina framfor grunnleggende menneskerettigheter: «Legg press på Kina».

– Hvorfor trekker ikke flere regjeringer en strek i sanden og sier at grensen er nådd? Hvis det ble gjennomført et samordnet økonomisk press på Kina fra Vesten, ville dette være tilstrekkelig til å oppnå endringer. Da ville Kina se at det var en gevinst i å endre sin politikk overfor Nord-Korea, presse dem til endringer og begynne å behandle flyktninger derfra på en annen måte.

Peters understreker at Kina sitter med nøkkelen til både mindre og større endringer i det lille, men ekstreme nabolandet som tusenvis av mennesker har rømt fra.

– Det må gå an både å snakke om menneskerettigheter óg å diskutere handel. Det er fullt mulig å både gå og å tygge tyggegummi samtidig, sier han spøkefullt.

Snuoperasjon

Peters er gift med sør-koreanske Sun Mi, og de stiftet HHK i 1990. Peters beskriver 1996 som et år da arbeidet snudde 180 grader. Etter et kortere opphold i Japan, kom paret tilbake til Seoul i Sør-Korea med sine fem barn. Da ble nesten all oppmerksomhet rettet mot Nord-Korea.

Grunnen var hungersnøden som på 1990-tallet feide over naboen i nord etter oversvømmelser og økonomisk krise. Anslagene over antall døde varierer fra et par hundre tusen og opp til 3,5 millioner av landets da 22 millioner innbyggere. Verst var det i 1997. I snitt døde årlig rundt en halv million mennesker av sult hvis de høyeste anslagene stemmer.

– For oss var det som en magnetisk dragning mot nord. Vi måtte hjelpe nord-koreanerne, sier Peters.

Uten å kunne gå i detaljer, sier han at nøden åpnet dører som før var stengt siden Nord-Korea nå så seg tvunget til å ta imot bistand utenfra, tross landets strenge selvforsyningsideologi og lukkede grenser.

Endret stemning

Samtidig med at HHK fikk et nytt fokus, endret stemningen seg i sør. Folk som før ikke visste hvordan de kunne hjelpe sine landsmenn og slektninger i nord, fikk nå ukjente muligheter.

HHKs åndelige arbeidsgren, kalt HHK catacombs, har samlinger i et lite kunstgalleri i Sør-Koreas hovedstad Seoul. Dette ble møtepunkt for flyktninger fra nord og særlig studenter fra sør. De hjalp HHK i en svært praktisk innsats med å pakke små plastposer med frø som siden er blitt smuglet inn i Nord-Korea. Dette arbeidet består fortsatt.

– Det som skjedde i nord og vårt arbeid med å hjelpe, stålsatte mange av studentene i sør. De viste en forbløffende innsats og reagerte brennkvikt. Tidligere ville mange bare vri hendene når de snakket om Nord-Korea og si slikt som at «Bare vi kunne gjøre noe». Nå ga den nye situasjonen folk i sør opplevelsen av å kunne utgjøre en forskjell, sier Peters.

– Hvorfor må frøene smugles inn? Er ikke myndighetene interessert i å få dette inn i landet?

– Jo, men maten distribueres etter graden av lojalitet til regimet. Kristne er lavest på rangstigen fordi de anses som fiender av styret. De ser ikke noe til matvarehjelpen som kommer til landet. Derfor smugler vi inn disse frøene, forklarer Peters som oppgir at mange tusen familier får hjelp på denne måten.

Amerikaneren kritiserer rike kristne menigheter i Sør-Korea som i årevis har lagt seg opp store pengebeløp med tanke på at Nord-Korea en dag skal bli fritt. Planen er da å gjenreise kirkene regimet i nord har fjernet siden Koreakrigen i praksis tok slutt i 1953.

– Men jeg ser det annerledes, for hundretusener i nord har allerede avgitt sin stemme med føttene ved å rømme fra landet. Mange er strandet i Kina. Der er det mange nord-koreanske foreldreløse barn og også kvinner som utsettes for menneskehandel og seksuelle overgrep. Hva skal vi med penger på kistebunnen når vi kan hjelpe dem allerede nå? spør Peters.

Omvei til friheten

HHK har bare de siste fire årene hjulpet over 100 nord-koreanere i året til å komme til Sør-Korea. Samlet er tallet nå passert 440.

– Vi hjelper ingen med å rømme fra Nord-Korea, men når de først er kommet ut av landet og inn i Kina, hjelper vi dem videre, forteller han.

De må ta en lang omvei til friheten. Hovedruten går fra Kina via Laos til Thailand og deretter til Sør-Korea. Den har fått tilnavnet «The Underground Railroad». Flyktningene får hjelp av et hemmelig nettverk av undergrunnskristne kinesere, men også koreanere som er i Kina.

– Det kristne bidraget er svært viktig, sier Peters og roser hjelperne for deres mot.

70 prosent av dem som flykter fra Nord-Korea, er kvinner. Ofte har de lav status i hjemlandet og rømmer fra seksuell trakassering. I Kina er det mange som ikke kommer seg videre, men blir ofre for kynisk menneskehandel, tvangsgiftes med kinesiske menn og får barn med dem. Gjør de motstand, trues de med retur.

– I Kina har de ingen papirer, og da har de heller ikke noen beskyttelse hvis de ikke møter noen som kan hjelpe dem. Gjør de ikke det, er de helt i hendene på menneskehandlerne. Det er som å dra fra ett mareritt til et annet, sier Tim A. Peters.

Flere kvinner velger å ta sitt eget liv heller enn å risikere hjemsendelse.

– Vi har mange saker der nord-koreanske grensekontrollører tvinger gravide kvinner til å abortere. Ideologien i Nord-Korea er delvis rasebasert. Myndighetene ønsker en ren rase, fri for gener utenfra. Det ligner på ideene om den rene ariske rasen, forklarer Peters som snart er pensjonist, men ikke har noen planer om å slutte å jobbe for Nord-Koreas forfulgte. KPK

FAKTA: Kristne i Kina og Nord-Korea

  • Helping Hands Korea (HHK) er en frivillig organisasjon som hjelper nord-koreanske flyktninger i Kina til å komme til Sør-Korea.
  • Det regnes med at det befinner seg 30.000 nord-koreanske avhoppere i Sør-Korea.
  • HHK hjelper omkring 100 nord-koreanske flyktninger hvert år og er i tillegg et viktig redskap i arbeidet med å gjøre det lettere for kristne inne i Nord-Korea.


kommentarer