Myten om frafallet i studietiden Hovedsak

En analyse av 33.000 menneskeliv viser at de fleste forlater menigheten lenge før.

Mine tall viser at det er en myte.

Det sier Roald Zeiffert, som har skrevet en masteroppgave på Ansgar Høyskole i Kristiansand om når det engasjerte kristenlivet starter – og når det slutter. En klassisk forestilling er at brannen slukkes hos mange kristne i studietiden.

I storbyen er fristelsene mange og den sosiale kontrollen mindre. Det vil si at mange flytter fra sine foreldre, sin oppvekstmenighet og sitt opprinnelig miljø. Nå er det opp til dem selv.

I september skrev Dagen at hele sju av ti ­evangeliske kristne ungdommer forlater kirken som unge voksne, i henhold til en amerikansk undersøkelse gjort av Pew Research Center.

 Jeg tror vi må fokusere på kvalitet og disippelgjøring.

Leder for Norges Kristne Student- og Skoleungdomslag, Karl-Johan Kjøde, uttrykte naturlig nok bekymring:

– Varsellampen burde lyse for alle som er glade i kristent ungdoms­arbeid. Vi står overfor en krise. Et flertall av kristne ungdommer forlater trolig ­kirken i overgangen til studielivet. Et enda større antall gjemmer troa si. Og mange – tragisk mange – slutter helt å kalle seg kristen, skrev han på Verdidebatt som respons.

Tidlig frafall

En forskningsrapport viser nå at denne framstillingen imidlertid ikke stemmer helt. Det kan virke som om frafallet skjer i studentalder, men i virkeligheten skjer det lenge før. Stipendiat ved Høyskolen for Ledelse og Teologi, Roald Zeiffert, har nemlig analysert tallene.

– Slik jeg leser tallene, har de fleste som faller av i studenttiden allerede vært borte fra kirken i flere år, påpeker han.
Zeiffert, som i mange år har jobbet som daglig leder i Ung baptist, poengterer at tallene ikke måler tro – som er vanskelig å kvantifisere, men kirkeaktivitet.

Gjennom tall fra Misjonskirken Norge, Baptistsamfunnet og Pinsebevegelsen har den avgåtte baptistlederen gjennomgått utviklingen til 33.000 personer. Når ble de kirkeaktive? Når sluttet den andelen som ikke lenger er kirkeaktive?

Undersøkelsens funn

Tilveksten viser seg i stor grad å være stor i mellomtrinnet fra 9 år med en topp i konfirmasjonsalderen. Frafallstoppen skjer rett etterpå – i 15–16-årsalderen.

I tillegg fant Zeiffert dette:

  • De fleste frafall skjer i ung alder. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

kommentarer