SOUTH OF ETHIOPIAN BORDER, CENTRAL NORTHERN KENYA - FEBRUARY 3: OLF rebels are regrouping in Northern Kenya to safety, February 3rd, 2006, in Kenya. The OLF is orgaznied militarely as a coventional army, with its platoon, batallion, regiments. (Photo by Jonathan Alpeyrie/Getty images) Samfunn
 Unge, kristne etiopiere lokkes med jobb, utdanning og andre økonomiske goder dersom de konverterer og blir muslimer, hevder britisk bistandsorganisasjon.

 

De bestikkes med arbeidsplasser og utdanning hvis de konverterer til islam, ifølge den britiske baserte bistandsorganisasjonen Aid to the Church in Need (ACN).

En kristen religiøs leder, som av sikkerhetsgrunner ønsker å være anonym, forteller til ACN at kristne som er fattige, er spesielt utsatt.

– De [muslimske arbeidsgiverne] får has på de yngre – med stipender, løfter om jobb, hjelp til å bygge hus og så videre. Arbeidsledigheten er svært høy i Etiopia, så dette er veldig attraktivt for de unge, sier den religiøse lederen.

Han forteller at du finner hundrevis eller tusenvis av unge som venter i veikryss mellom byer og landsbyer for å se om de kan finne arbeid.

– De får beskjed om at dersom de vil ha jobb, må de leve sånn og sånn, sier han og legger til at dette særlig er rettet mot unge, både kristne og animister.

LES MER: Forfølgelsen av kristne øker

Penger fra Saudi-Arabia

Den kristne lederen mistenker ifølge ACN at pengene som brukes til å bestikke de unge, kommer fra utlandet, nærmere bestemt Saudi-Arabia.

Han forteller at det med penger fra Saudi-Arabia også er bygget mange nye moskeer.

– Hvis det er 10 muslimske familier, vil de bygge en moske for dem – selv der det er problemer med å bygge nye kirker.

Kristenlederen understreker at Etiopia tradisjonelt har hatt en historie der kristne og muslimer har levd i harmoni, men nå frykter han at landets islamske samfunn i økende grad ble påvirket av mektige utenlandske islamister.

– Selv om det ikke har vært direkte konflikt eller sammenstøt, er vi redde for at dette kan forandres om noen år – slik vi har sett i Egypt og andre nærliggende steder.

Islamsk lokalforvaltning

Ifølge International Religious Freedom Report for 2017, som publiseres av det amerikanske utenriksdepartementet, er anslagsvis 34 prosent av Etiopias befolkning muslimer og 63 prosent kristne.

Til tross for at muslimene er i mindretall nasjonalt, styres noen av Etiopias stort sett autonome regioner – som den somaliske Sone Fem-regionen – etter islamske prinsipper, ifølge World Watch Monitor (WWM). De fleste som har regjerende posisjoner i Sone Fem, er muslimer, rapporterer WWM.

De fleste kristne i Etiopia tilhører Den etiopisk-ortodokse kirken (EOC), en av de eldste kirkene i Afrika, som går tilbake til det fjerde århundre. EOC har ikke lenger status som «statskirke», men har fortsatt betydelig innflytelse i statlige og religiøse saker.

Også, Mahibere Kidusan, en konservativ bevegelse i Kirken, har utgjort en økende trussel mot ikke-tradisjonelle protestanter. Bevegelsen har blitt anklaget for å ha lyst til å kontrollere regjeringens politikk for å begrense aktivitetene til andre religioner, ifølge WWM.

Etterlyser forskning

Faglig leder i Åpne Dører, Stig Magne Heitmann, er en av dem som har utrykket bekymring for situasjonen i Etiopia gjennom å dele historien fra World Watch Monitor på sin Facebook-profil.

Lemma Desta, som jobber i Norges Kristne Råd som prosjektleder for Flerkulturelt kirkelig nettverk og selv er født i Etiopia, kommenterer til Heitmann på Facebook at han mener artikkelen er «unyansert og polemisk».

– Mennesker i mange verdensdeler er sårbare for manipulering inkludert i Etiopia og større deler av Afrika. Det betyr ikke det er normen for religiøse endringer. Her bør man være forsiktig og avstå fra store overskrifter og konklusjoner uten empirisk belegg, skriver han.

Heitmann svarer at han forstår Destas anliggende.

– Men det er viktig å lytte til hvordan mennesker i landene opplever situasjonen. Det tegner seg et bilde i deler av Afrika, fra Maghreb i vest gjennom Sahel. Der Abudja-erklæringen av 1989, vedtatt av islamske stater og organisasjoner, tegner et bilde av hvordan Afrika skal islamiseres. Det er som du skriver, Lemma Desta, behov for empiriske belegg, samt grundig forskning, skriver Åpne Dører-lederen. KPK

kommentarer