Gratulerer med fredsprisen Leder
Misjon skaper viktig samfunnsengasjement.

 

Nobels fredspris for 2018 går til den kongolesiske legen og pinsepastoren Denis Mukwege og IS-overlevende Nadia Murad. De deler prisen for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Begge er verdige vinnere, og jeg stiller meg i kø for å hedre og gratulere dem. Det er liten tvil om at vinnerne i år har bred støtte både blant folket og i hele det politiske miljøet.

Det som er spesielt og interessant ved årets prisvinner, er at Denis Mukwege er en frukt av norsk og svensk pinsemisjons arbeid. Slik er dette med og understreker misjonens og evangeliets betydning som mange misjonsorganisasjoner og menigheter er en viktig del av. Mange i Norge kjenner Mukwege personlig og mange misjonærer har arbeidet sammen med ham. Det er Pinsebevegelsen i landet som driver Panzi-hospitalet hvor han arbeider, og Mukwege er selv pinsepastor og sønn av en pinsepastor.

Salemkirken i Sandefjord har i mange år hatt diakonalt arbeid blant jezidi-folket.

Prisvinner Nadia Murad tilhører jezidi-folket, som forfølges på det mest brutale av ekstremistiske islamister. Hun står opp som et sannhetsvitne mot seksualisert vold.

Salemkirken i Sandefjord har i mange år hatt diakonalt arbeid blant jezidi-folket, og Nadias søster, Revin, går ukentlig i menigheten. På Led17 fortalte internasjonal pastor, Kjersti Falk Berg, om Salemkirkens kontakt og arbeid blant jezidi-folket; et lite folk i et kjerneområde i Irak og landene omkring som i Norge opplever trygghet og omsorg i våre miljøer.

Misjonsarbeidet og migrantarbeidet i Pinsebevegelsen har stor betydning for mange mennesker. Evangelisk og diakonal misjon går hånd i hånd og er med å skape samfunnsendringer. Misjon er en selvfølge for enhver menighet og handler om nestekjærlighet i praktisk handling.

Jeg skulle ønske at Det Norske Nobelinstituttet også kunne gjenspeile misjonens betydning.

Det nærmer seg utdeling av Fredsprisen 10. desember, og det er stramt program som er lagt for fredsprisvinnerne i disse dager. Jeg skulle ønske at Det Norske Nobelinstituttet også kunne gjenspeile misjonens betydning i det offisielle programmet. Ikke minst ved å være med å tilrettelegge for en fredsgudstjeneste hvor Mukwege kunne delta. Jeg er overbevist om at fredsprisvinner Mukwege ville satt stor pris på det. Som pastor er det naturlig å gå til en gudstjeneste på søndagen.

Fredsprisen viser hvilken viktig rolle vi som kristne spiller når det gjelder å skape et bedre samfunn både i Norge og i verden forøvrig. Ut fra tro ønsker vi å forandre samfunnet til det bedre. Dette er et av Pinsebevegelsen fokusområder og tema på Led19: «Jesus synlig – forvandler mennesker, forandrer samfunn.» Denis Mukwege er derfor blitt invitert som taler på Led19.

Som mennesker som har møtt Jesus er det naturlig at vi er med og forandrer og betyr noe for våre omgivelser.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg