Hillsong Church ut mot «60 Minutes» Hovedsak
Menigheten tilbakeviser påstander om Brian Houstons kjennskap til farens pedofili.

 

Tekst: Deborah Selbekk Lunde

 

Søndag 18. november var Hillsong Church et av temaene i det populære TV-programmet «60 Minutes Australia.» 17 minutter var satt av til reportasjen som omhandlet Frank Houston, faren til Hillsong Church-grunnlegger Brian Houston, som for flere tiår siden misbrukte flere barn seksuelt.

Frank Houston var en populær forkynner og pastor i Assemblies of God i New Zealand og Australia da han på 70- og 80-tallet brukte sin stilling til å misbruke flere unge gutter.

Frank Houston grunnlag menigheten «Sydney Christian Life Centre», som hans sønn Brian Houston senere tok over lederskapet for, og som i 1983 skiftet navn til Hillsong Church.

Frank Houston innrømmet overgrepene mens han levde.

Han døde av hjerneslag 8. november 2004, 82 år gammel.

LES OGSÅ: Hillsong Church ikke lenger en del av pinsebevegelsen i Australia. 

Intervju med offer

I reportasjen intervjues blant andre Brett Sengstock, som var ett av Frank Houstons ofre. Brett, som i dag er en voksen mann, ble seksuelt misbrukt av Frank Houston fra han var syv til han var 12 år gammel.

Brett mener at Hillsong Church har forsøkt å feie saken under teppet, og at han ikke har fått den hjelpen eller unnskyldningen han fortjener.

Ifølge reportasjen ble Brian Houston gjort oppmerksom på sin fars synder i 1999. I reportasjen påstås det også at Brian og resten av lederskapet i Hillsong Church ikke rapporterte Frank Houston til politiet.

Brian Houston skal ha fått tilbud om å medvirke i reportasjen, men valgte ifølge 60 Minutes Australia å ikke la seg intervjue i programmet. 

Ifølge 60 Minutes-reportasjen er Brian Houston nå under etterforskning for å ha skjult farens kriminelle handlinger.

Hillsong med motsvar

Onsdag 21. november publiserte Hillsong Church en uttalelse hvor de tilbakeviser flere av påstandene som kommer frem i reportasjen.

Hele Hillsongs motsvar kan du lese HER. 

I teksten skriver Hillsong Church blant annet at det ikke stemmer at Brian Houston forsøkte å skjule farens kriminelle handlinger.

Hillsong Church skriver blant annet følgende:

«Brian Houston var ikke den første som fikk vite om handlingene utført av Frank Houston, og når han fikk vite om hendelsene, konfronterte han faren sin umiddelbart, og Frank Houston forkynte aldri igjen». 

Hillsong skriver videre:

«Det er åpenbart at Brian Houston ikke forsøkte å skjule sin fars handlinger. Brian Houston og Hillsong Church uttrykker den dypeste sorg på vegne av ofrene, og anerkjenner de forferdelige kriminelle handlingene utført av Frank Houston». 

kommentarer