Young woman praying in church Samfunn
90 prosent av de evangeliske kirkene kan bli erklært ulovlige.

 

Tekst: Ane-Marthe Hop-Hansen

– Det skjer svært urovekkende ting i Bulgaria, skriver Bjørn Olav Hansen på sin blogg. Hansen er pastor i Det Norske Baptistsamfunn og forstander for Kristi himmelfartskapellet, samt forfatter av åtte bøker. Han er bekymret for situasjonen i Bulgaria. 11.oktober i år ble det gjort endringer i den bulgarske lovgivningen. Med den nye loven vil 90 prosent av de evangeliske kirkene i landet i praksis være ulovlige.

Vi må tilbake til kommunisttiden for å finne eksempler på noe lignende.

Som i kommunisttiden

Fredag 16.november skal den endelige lovteksten stemmes over. Hansen oppfordrer troende til å stå sammen med trossøsken i Bulgaria og be for og med dem.

– Vi må tilbake til kommunisttiden for å finne eksempler på noe lignende. Da ble også evangeliske kristne i særdeleshet utsatt for en kraftig forfølgelse, skriver han og forteller at for ganske nøyaktig 70 år siden fengslet de kommunistiske myndighetene de fleste protestantiske lederne i Bulgaria samt lederskapet i Den evangeliske allianse i landet.

De evangeliske lederne ble utsatt for mishandling, arrestert og kirker og kirkelig eiendom ble konfiskert. Både baptister og pinsevenner begynte på 1980-tallet å utvikle undergrunnskirker og under tiden har så disse utviklet seg til nye menigheter.

Disse statlige restriksjonene førte til at flere menigheter måtte slutte med sin virksomhet.

Eksplosjonsartet vekst

Etter at kommunistregimet falt i november 1989, har de evangeliske menighetene i Bulgaria opplevd en eksplosjonsartet vekst. Mange av de eksisterende menighetene fordoblet, noen tredoblet, antall medlemmer og mange nye menigheter ble plantet.

I 1993 la derimot de bulgarske menighetene klare restriksjoner på aktivitetene til ikke-ortodokse menigheter, og evangeliske menigheter var en spesiell målgruppe.

– Flere og flere menigheter fikk store problemer med å finne egnede og lovlige lokaler til å møtes for å holde gudstjenester. Disse statlige restriksjonene førte til at flere menigheter måtte slutte med sin virksomhet, forteller han.

Bulgarsk kirkeliv i stor endring

Undersøkelser foretatt av Den evangeliske allianse i Bulgaria, som ble utført i september 2000, viste at det da fantes 1,100 protestantiske pastorer i landet. De betjente 1,530 evangeliske menigheter. Kun 55 prosent av disse hadde sin egen kirke eller menighetslokale.

Hansen er usikker på hvordan dette ser ut i dag, men forteller at bønneatlaset, Operation World sin 17. utgave fra 2010, forteller at Den ortodokse kirke har vært offisiell statskirke frem til 1945, og er i dag anerkjent som ‘den tradisjonelle religionen’ i Bulgaria.

I følge dette bønneatlaset skal det finnes 127.000 protestanter i landet, og 44.000 ‘uavhengige’. Med protestanter mener man herunder baptister, pinsevenner, brødremenigheter, metodister. Mens uavhengig er for eksempel nyere pinsekarismatiske grupper. Det finnes 29 evangeliske kirkesamfunn i Bulgaria og 15 uavhengige.

Til sammenligning finnes det 74.000m katolikker, og 5,8 millioner ortodokse.

kommentarer