Ber om mer enn moral fra kristne Hovedsak
Statsminister Erna Solberg vil gjerne ha kristne organisasjoner med i samfunnsdebatten og arbeidet for rettferdighet, men hun stiller også krav om kunnskap.

 

Tekst og foto: Stein Gudvangen

Solberg innledet Rettferdskonferansen i Sentralen i Oslo sentrum fredag morgen ved å ønske kristne og deres organisasjoner velkommen i samfunnsdebatten.

– Noen mener at man ikke skal det, men jeg synes det er fint, sa statsministeren ved starten av konferansen som arrangeres av 11 kristne organisasjoner og institusjoner og la til at kristne aktører også må tåle noen motspørsmål når samfunnsspørsmål diskuteres.

Trosbasert mobilisering

Generalsekretær og initiativtaker Andreas Andersen i Misjonsalliansen sa i sin velkomst at han ser konferansen som «en trosbasert mobilisering for bærekraftsmålene».

– Vi ser at noe er riv ruskende galt i verden, særlig for de mest sårbare, og vi må gjøre noe. Det er ikke nok å mene ting eller å være opprørt. Det er ikke nok å be. Noens velstand betales med andres fattigdom. Velferden noen steder fører andre inn i slaveri, sa han og viftet med Rettferdighetsbibelen fra Verbum forlag som noen minutter senere ble en gave til statsministeren.

Norge er med i ledelsen av FNs pådrivergruppe for de såkalte bærekraftsmålene. Mens fattigdom, slaveri og klimaproblemer skal bekjempes, skal også utviklingen være bærekraftig for kloden og alle som bor på den, og statsminister Solberg uttrykte tro på at det er mulig å oppnå rettferdighet for mange samtidig som vi ivaretar miljøet. Hun trakk fram at utviklingen i verden ikke er helsvart, men minnet om at mye er oppnådd og at svært mange er løftet ut av fattigdom de senere årene.

– Ikke nullsumspill

Hun arresterte samtidig dem som mener at denne kampen må medføre at noen må tape.

– Det er ikke sånn at hvis noen får det bedre, må andre få det verre. Akkurat dette er det veldig viktig å understreke. Her er sammenhengene kompliserte, men dette er ikke et nullsumspill. Det er mulig å løfte ting for hele verden, og det er ikke slik at hvis barn i fattige land får det bedre, må folk i rike land få det verre, sa hun.

Statsministeren mener en av de største urettferdighetene handler om hvor du er født.

– Mulighetene dine er avhengig av dette, sa hun og påpekte at de første 30 dagene i et menneskeliv definerer mye av et menneskes framtid og det første døgnet er det aller farligste for et nyfødt barn.

– Viktig kontrollør

Solberg understreker at de mange utfordringene verden står overfor ikke løses av regjeringene alene.

– Det er ekstremt viktig å ha sivilsamfunnet og næringslivet med seg, sa hun fra talerstolen.

– Sivilsamfunnet har en viktig rolle å spille for å pushe regjeringer. Sivilsamfunnet er mange ganger den viktigste kontrolløren når det gjelder korrupsjon og transparens, og for å se hvordan regjeringers politikk virker. Det gir en mulighet for å organisere nedenfra og opp. Og så leverer sivilsamfunnet også mange gode løsninger for integrering av marginale grupper, sier Solberg til Kristelig Pressekontor.

– Mer enn moral

Solberg opplever at norske organisasjoner pusher også hennes regjering. Samtidig maner hun til en kunnskapsbasert utveksling.

– Min oppfatning er at vi uansett må være kunnskapsbasert på det vi gjør. Jeg har stor respekt for kirken og kristelige organisasjoners deltakelse i debatten, men også de må tåle å bli spurt om bevisføringen for det de sier. De kan ikke bare ha en moralsk autoritet, men må også se etter hva som er det viktigste virkemiddelet i kampen for rettferdighet, sier hun til KPK.

Solbergs syn er at innsatsen for å skaffe arbeid til flere er det viktigste middelet mot fattigdommen.

– Da må vi føre en jobbstimulerende politikk, sier hun.

– Må se helheten

Statsministeren oppfatter også at sivile organisasjoner tidvis blir for opptatt av egne planer.

– Hva er det som er de viktige endringene? Noen ganger må man være åpne for at ens egen organisasjon kanskje ikke er den beste til å løse alle problemene. Av og til ser organisasjoner bare på om de har fått støtte til et prosjekt og ikke hva helheten er. Noen ganger er det å støtte opp om nasjonale myndigheters strategier helt avgjørende for om et prosjekt skal være bærekraftig, sier Solberg.

Hun viser til Norges støtte til multinasjonale systemer i FN-regi.

– Det er viktig for å løfte landenes egen evne til å løse ting over tid, og da kan man ikke bare komme utenfra med et prosjekt fra siden, men du må inn i landets politikk og stimulere den utviklingen.

– Så noen organisasjoner kan bli litt nærsynte?

– Det ligger i enhver organisasjon at den ofte er det, så det er viktig å kunne ta et steg tilbake og se helheten. KPK

FAKTA

  • Rettferdskonferansen gikk av stabelen for første gang fredag. Den er en del av den internasjonale The Justice Conference som startet i 2010 og har spredd seg til en rekke land.
  • 11 kristne organisasjoner og institusjoner står bak konferansen: Misjonsalliansen, VID vitenskapelige høyskole, Changemaker, Norges kristne råd, Den norske kirke, Samarbeid menighet og misjon, Frelsesarmeen, KFUK-KFUM Global, Kirkens Nødhjelp, Norme og Digni.
  • Konferansen i Oslo samler omkring 250 personer og retter seg mot ansatte og frivillige i menigheter, kirkesamfunn og organisasjoner som jobber diakonalt og med misjon, bistand og menneskerettigheter.

kommentarer