Stig Stordal i Pym. Samfunn
– Vi må huske at det er et nytestamentlig begrep, påminner prosjektrådgiver Stig Stordal. 

 

Pinsemisjonen avsluttet formiddagsmøte  under UT18 med å snakke om diakoni og bistand.

– For mange oppfattes bistand som sekulært, kanskje til og med politisk. Noen er skeptiske til at det blandes med misjon. Men bistand er jo i stor grad diakoni – og dette er en del av en helhetlig misjon, innledet Stordal.

Diakoni i Bibelen

Pinsemisjons prosjektrådgiver sikter til Bibelen, nærmere bestemt Apostlenes gjerninger 6:1-6:

På denne tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen.  De tolv kalte da sammen alle disiplene og sa: «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene.  Velg nå ut blant dere, brødre, sju menn som har godt ord på seg og er fylt av Ånd og visdom; dem vil vi sette til denne oppgaven. Så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med Ordet.» Dette forslaget ble tatt godt imot av hele forsamlingen. Og de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og Hellig Ånd, og Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført fram for apostlene, som ba og la hendene på dem.

– Se på hvordan de første misjonærene behandlet enkene. De var opptatt av sosial rettferdig. De ivaretok mennesker. Det var en del av deres helhetlige misjonsarbeid.

Jesu diakoniske engasjement

Stordal viser også til Jesu eksempel.

– Jeg tror vi skal følge både Jesu ord og handlinger. Han mettet de sultne. Han forsvarte en kvinne som var i ferd med å bli steinet, noe som satte han selv i fare.

Siden år 2000 har Pinsemisjonen brukt en halv milliard kroner på bistand – altså drøye 25 millioner årlig. Mye av det er støtte fra Norad.

– Diakoni er et ord som er hentet fra Bibelen. Vi har lett for å innbille oss at dette er et luthersk begrep. Det er et kristent begrep.

Stordal avslutter deretter med å legge frem en rekke diakonale bistandsprosjekter knyttet til Pinsemisjonen som har båret fantastiske frukter – ikke bare sosialt, men også ved tanke på utbredelsen av evangeliet.

 

 

kommentarer