Er misjonærer fra Norge blitt overflødige? Kristenliv
Årets fredspris til Denis Mukwege viser hva misjon og misjonærer har betydd, poengterte Sigmund Kristoffersen – leder av Pinsebevegelsen Norge under UT 18. 

 

UT – flott navn på konferansen. INN hadde ikke passet når vi snakker om misjon. Men, spørsmålet er hva er mest dekkende og fakta for dagens situasjon. Vi vil UT – ut med evangeliet både i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende.

Pinsebevegelsen er en menighetsbevegelse som alltid har hatt misjon høyt på agenda. Misjon er vårt DNA. En menighet kan ikke la være å ha misjonsarbeid. Da er det noe som ikke stemmer. Misjon er en selvfølge.

Må tenke nytt

Vi må ha et misjonsperspektiv som er større enn ytremisjon – til verdens ende.

Misjon er ikke bare det som skjer utenfor landets grenser, men også i nærmiljøet. Verden har kommet nærmere og vi har alle kulturer representert i vårt nabolag og på våre arbeidsplasser. Det utfordrer oss. Misjon og misjonstjeneste er derfor helt annerledes i dag enn bare for noen tiår siden.

Jeg kan bare nevne: Den digitale revolusjonen, migrasjon og globalisering. Det gjør at vi må hele tiden må tenke nytt. Når misjon er i forandring, så vil også misjonærrollen og arbeidet forandre seg. Vi må tilpasse oss den nye situasjonen, uten å være på defensiven. Det krever omstilling og nytenkning.

1000 folkegrupper

Betyr det mindre behov for misjonærer enn tidligere? Er misjonærer fra Norge blitt overflødige?

Mitt svar på dette er et ubetinget nei. Et annet spørsmål som er mer relevant.

Hvor skal vi satse? Hvilken rolle skal misjonærene ha i framtiden?

Mer enn noen gang må vi formidle evangeliet. Alle mennesker har rett å høre evangeliet.

Det finnes fortsatt 1000 folkegrupper som enda ikke er berørt av evangeliet. Det betyr at det er ingen kirke, ingen bibel, ingen kristne eller misjonærer der.

Fortsette å sende

Hva tenker vi om det? Skal vi sende penger?

Det er ingen å sende penger til. Da kan vi ikke bare sende penger.

Hva er da vår oppgave?

Vi må også sende mennesker. Mennesker – misjonærer som vil pionere på nye steder. Så lenge det finnes folkeslag uten et eneste kristent vitnesbyrd kan vi ikke slutte å sende misjonærer.

Nobelpris som frukt av misjon

Årets fredspris til Denis Mukwege viser hva misjon og misjonærer har betydd. Han er en frukt av misjonen. Vi er med på noe stort. Misjonærene og misjonen har hatt og har fortsatt en viktig oppgave. Mukwege er et synlig bevis på det.

I en sekulær tid som vi lever i så trenger vi også misjonsarbeid for vår egen del. Ved å være givere, bety noe for andre og vise Guds kjærlighet, bryter vi ned egoismen og selvopptattheten som dessverre er både hos oss alle og menigheter. Vi må bety noe for andre – det vitalisere vår eget liv og våre menigheter.

Hjerteslaget og DNA

Så verken misjon eller misjonærenes tid er forbi. Misjon er ikke en avdeling eller misjonsråd i menigheten eller i Pinsebevegelsen.

Misjon er hjerteslaget og DNA’et i menigheten og i Pinsebevegelsen. Mer enn noen gang skal misjon være vårt fokus.

kommentarer