Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Tro som leves naturlig i hverdagen er foreldres sterkeste våpen mot digital invasjon.

 

«Vi hadde aldri trodd at vi skulle møte slike utfordringer som foreldre», uttrykte et aktivt foreldrepar i en kirke vi besøkte nylig. De refererte til sine barns liv på sosiale medier og maktesløsheten de følte over å ikke ha kontroll over hvilken påvirkning barna deres utsettes for. 

De følte seg motarbeidet og marginalisert av samfunnets trender og alene i kampen om å ønske å oppdra barna i kristen tro og kristne verdier, som i dag oppfattes som politisk ukorrekt.

Hvordan kan vi veilede våre barn til et eget trosliv der barnetroen deres blir så til de grader utfordret i skole og samfunn, og hvordan setter vi grenser for dem på en god måte også i det digitale universet, når store deler av deres sosiale liv skjer her? var spørsmålet fra foreldrene vi møtte.

Kristne verdier kan formidles i de gode samtalene rundt middagsbordet og i de spontane situasjonene.

Som kristne foreldre ønsker man å forme barna ut fra det kristne menneskesynet, og ikke la et sekularisert samfunn og skolevesen forme barnas verdier, identitet og menneskesyn.

Vi tror at dagens samfunnspåvirkning kaller på ekte og autentisk tro i familien, ikke som teori og redningsplanke, men som en ressurs i dagliglivet. Vi tror at den mest effektive motvekten mot sekularisering av våre barn er at de møter en lett tilgjengelig, naturlig og ekte hverdagstro hos sine foreldre, der Gud er naturlig og enkelt til stede i samtaler, kveldsritualer, når sykdommen rammer og når barn og voksne står i situasjoner de trenger hjelp med. 

Bønn trenger ikke å være lange og formfullendte, men bare et par ord på veien ut av døra en morgen der sjuåringen gruer seg til skoledagen. Kristne verdier kan formidles i de gode samtalene rundt middagsbordet og i de spontane situasjonene. Ballasten fra et hjem der troen kobles på hverdagen og foreldrene lever den ut synlig og naturlig, er den beste måten å begrense negativ effekt av påvirkning utenfra. 

Barna lærer antakeligvis like mye ved å observere det foreldrene gjør.

Vi anerkjenner at våre menigheter i dag driver kvalitetsbevisste, kreative og solide barnearbeid, som er en enorm ressurs når det gjelder å formidle tro til barn og hjelpe dem til å holde fast på den hele livet. Det blir imidlertid feil om kristne foreldre overlater til sine kirker å oppdra barna sine i en kristne tro. Det må først og fremst leves ut i hjemmet.

Samtalene i hjemmet kan også føre til gode og sunne vaner hva sosiale medier angår. Barna lærer antakeligvis like mye ved å observere det foreldrene gjør.

Det viktigste våpen dagens foreldregenerasjon har mot en medieskapt påvirkning, er å la Guds perspektiv prege seg daglig og skape rom i hjemmet for god og ærlig kommunikasjon om hvordan barna opplever sin hverdag.

kommentarer


Anbefalte innlegg