Krever abort-ultimatum fra KrF Samfunn
Menneskeverd med oppfordring til KrF.

 

Generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk, hiver seg inn i KrFs samarbeidsdilemma. I et intervju med VG sier Stærk at hvis KrF skal gå i regjering, bør kvinner nektes abort etter uke 12 hvis barnet har Downs syndrom.

Jeg tror ikke at noen politikere egentlig mener at man skal utrydde pasientgrupper

Stærk ønsker at Kristelig Folkeparti skal sette krav om innstramming i abortloven før de velger hvilken statsminister de vil ha.

– KrF bør stille et ultimatum i denne saken, uansett om de går til høyre eller venstre. Det er et stort spenn innad i partiene på begge sider, så dette er en sak det må være mulig for KrF å vinne. Det er en unik mulighet KrF må bruke, sier Stærk til VG, og trekker spesielt frem abortlovens paragraf 2c, som åpner for abort av foster etter uke 12.

– Paragrafen er grovt diskriminerende. Barn med Downs syndrom og andre medfødte utviklingshemninger har et svakere rettsvern enn hva friske, funksjonsdyktige barn har i livets første uker. Jeg tror ikke at noen politikere egentlig mener at man skal utrydde pasientgrupper, men så er virkeligheten at 9 av 10 som får vite at de venter et barn med Downs syndrom velger å ta abort, sier Stærk til VG, og legger til:

– De andre kriteriene i senabortlovgivningen handler om kvinnens helse, mens denne ene paragrafen gir abortmuligheter for barn som følge av dets egenskaper. Det er veldig uheldig, sier han.

2. november skal KrF avholde et ekstraordinære landsmøte hvor partiet skal stemme over hvem partiet ønsker å samarbeide med. 

Da skal 190 delegater stemme over om de vil gå inn i en regjering ledet av Jonas Gahr Støre (Ap) eller Erna Solberg (H).

kommentarer