Kaller Drammens trusler «fake news» Samfunn

Kommunen mener Jan Hanvold og Visjon Norge driver ulovlig.

 

Tekst: Ane-Marthe Hop-Hansen og Karl Andreas Jahr

Det dreier seg om lokalene som TV-kanalen benytter seg av, og konsekvensen kan bli at TV-stasjonen må legge ned virksomheten i lokalene de nå benytter.

– Kommunen er av den oppfatning at TV Visjon Norges virksomhet i dagens lokaler er ulovlig, sier Milla Flesche, avdelingsleder for juridisk avdeling på Byplan i Drammen kommune, til NRK.

Jeg bare ler av hele media-sirkuset, som er ute etter å skape fake news.

Bryter med reguleringsplan

Kommunen mottok et anonymt varsel i juni, noe som førte til at de foretok en gjennomgang av virksomheten på eiendommen. Den viste at tv-stasjonen i nesten ti år har drevet ulovlig fordi de ikke har søkt om bruksendring for lokalene. Visjon Norge drives i et bygg som er godkjent for bilverksted, men det har aldri blitt godkjent til tv-virksomhet.

Juridisk avdeling i Drammen kommune skrev derfor et brev der de slo fast at fordi det ikke er søkt om tillatelse, er tiltaket ulovlig utført. Kommunen varslet samtidig om at Visjon Norge kan få tvangsmulkt som de må betale dersom forholdene ikke blir rettet opp innen fristen som settes.

LES MER: Tv-kanalen som deler kristen-Norge i to

Frist 5.november

TV Visjon Norge kjøpte bygget på Pukerud utenfor Drammen i 2007.

– Allerede i 2009 hadde kommunen et møte med representanter fra Visjon Norge der vi var klare på at her måtte det søkes om omregulering for at ønsket virksomhet skulle kunne tillates, sier Milla Flesche til NRK.

– Dette ble altså ikke gjort, til tross for at de har vært tilstrekkelig informert, sier hun og forteller videre at tv-kanalens alternativer nå er å stanse den ulovlige bruken, tilbakeføre lokalene til opprinnelig virksomhet, eller søke om tillatelse i ettertid.

Gjentatte innbrudd

TV-Visjon har svart på anklagene om ulovlig beboelse.

«Som følge av til tider uønsket oppmerksomhet og vår noe utsatte posisjon har det til tider vært nødvendig med våken nattevakt på bygget» skriver Leif Inge Sandnes i følge avisen Dagen.

Daglig leder i Visjon Norge forklarer videre at det har vært gjentatte innbrudd i lokalene.

BAKGRUNN: Protester mot NRKs «Pengepredikanten».

Får støtte

«Så har det igjen blitt storm i et vannglass. Rundt meg og vår virksomhet. Det er utrolig hvordan media kan lage drama rundt et brev og pålegg vi har fått ifra Drammens Kommune. Og lage 5 fjær til 5 høns,» innleder Jan Hanvold på egen facebookside.

Deretter forklarer grunnleggeren av Visjon Norge sin versjon av byggesaken. Han understreker også at Drammen kommune bør være takknemlige fordi den kristne tv-kanalen har tilført skattekroner i kommunekassen i mange år.

«Jeg bare ler av hele media-sirkuset, som er ute etter å skape fake news. Og ta ting totalt ut av proposjoner. Det som er godt er jo at fler og fler, tar dette med ei klype salt».

Boikott NRK.

Abortpresten Ludvig Nessa er en av dem som tar Visjon Norge i forsvar og oppfordrer samtidig på sosiale medier for boikott av NRK, angivelig for å ha dekket saken:

«Boikott NRK …ikke betal tvangslisensen, om du kan la være! NRK er blitt et troll som ikke tåler lukten av kristenmannsblod, og derfor gjør alt for å avkristne Norge. Hadde Visjon Norge vært muslimsk, hadde Drammen kommune neppe ridd sine formelle kjepphester, og heller gledet seg over en blomstrende bedrift. Stå på Jan Hanvold! Ikke la trollene knekke deg! De tåler ikke lys! De sprekker så snart de kommer i Lyset.»

Drammen kommune har gitt tv-kanalen frist 5.november på å få ordnet opp i forholdene.

 

kommentarer