Kristne studenter skjuler troen Nyheter

«Det lille lys jeg har, det skal få lyse klart». Barnesangen som oppfordrer til frimodighet om troen, har et sentralt budskap for mange kristne: Troen skal ikke skjules, men frimodig deles. En ny undersøkelse viser imidlertid at så mange som 90 prosent av kristne studenter velger å holde troen skjult.

Tallene er voldsomme

1.000 deltakere 

Det er Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS), eller Laget, som står bak undersøkelsen. Over 1.000 kristne studenter har deltatt i undersøkelsen, som er en del av en større undersøkelse som skal offentliggjøres i januar 2019.

Generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde (bildet), sier til Dagen at han er overrasket over de høye tallene.

– Det var overraskende høyt at så mange som ni av ti studenter som identifiserer seg som kristne holder troen skjult. Trenden har vært påfallende, men tallene er likevel voldsomme, sier han.

Mislykket i oppdraget

Han tror det er mange årsaker til at kristne studenter ikke tør å stå fram som kristne, men fremhever at kirken og de kristne ikke har klart å formidle hva det innebærer å være kristne på en helhetlig måte.

– Vi har rett og slett ikke lykkes i oppdraget vårt, som er å forkynne evangeliet klart og tydelig og disippelgjøre unge mennesker, sier han.

Kjøde mener også at det er en svikt i forkynnelsen av evangeliet.

– Hvor er frelsesnøden, den desperate lengselen etter at mennesker skal møte Jesus? Når denne ikke eksisterer i en bevegelse, organisasjon eller kirke må vi se på hva vi gjør feil, sier han.

 

 

 

 

kommentarer