«Få pinsevenner står imot strømmen» Kultur
TROSFORSVAR: Derfor bør alle lese «Tro for en tid som denne – om et kristent verdensbilde» av Kjell J. Tveter, mener forfatter Frank Karlsen. 

 

FORFATTER: Frank Karlsen

Jeg har nettopp lest Tveters nye bok «Tro for en tid som denne», og føler et behov for å omtale den i Korsets Seier fordi dens budskap er viktig for alle kristne. Tveter har hatt to hovedmotiver fot å skrive denne boken:

1. Den vestlige kultur var helt fram til 1850 preget av den kristne tro og kultur. I dag er alle vestlige nasjoner sekulære. I boken analyserer han de faktorer som har hatt betydning for denne transformasjonen.

2. Boken gir også en oversikt over de viktigste årsaker til at folk flest i dag snur den kristne tro ryggen.

Sekulære pinsevenner

Jeg opplever at Pinsebevegelsen har få medlemmer som tør å stå imot strømmen. Men her i denne boken har Tveter virkelig tatt opp kampen med de liberalistiske og sekulære strømninger i verden og blant kristne. På en enkel måte klarer Tveter å forklare ulike livssyn eller verdensbilder i vår tid, blant annet innen materialisme, naturalisme, humanisme, ateisme og ulike kristne livsanskuelser.

Tveter bruker store undersøkelser til å begrunne hva som er galt med dagens syn på personlighet, familie, kjønnsrolle, moral, ekteskap og livet i sin helhet.

Kristne prinsipper fjernes

Tveter diskuterer to meget farlige verdensbilder, trossystem eller skoler som har påvirket hele vestens politiske korrekthet. Moralistisk terapeutisk deisme (MTD) beskriver det som flertallet av amerikanske ungdom og amerikanere flest i dag har som sitt religiøse trossystem.

Forskere bak undersøkelsen rundt MTD mener at dette verdensbilde har ført til et av de mest alvorlig avvik fra klassisk kristen tro. Ord som synd, nåde, helliggjørelse, rettferdiggjørelse og fortapelse eksisterer ikke i MTD. Det ser ut til at MTD ikke bare har påvirket amerikanerne, men også hele Europa, og selv pinsebevegelsen. MTD er derfor en vranglære siden den går mot Bibelens klare budskap om evangeliet.

Som kristne må vi være kjent med hva Tidsånden lærer om avguder, løgner, den sekulære humanismen, den ateistiske verdensforståelse og naturalismen.

Etisk angrep

Frankfurterskolen er en annen samfunnseffekt som blir dekket i et helt kapittel i boken.

Denne skolen har over lang tid påvirket de fleste universiteter og politiske partier i USA og Europa. Dette er en ødeleggende kulturmarxistisk samfunnsfaktor som prøver å oppheve moralske absolutter. Naturalistisk neodarwinisme og humanisme er derfor nyttige redskaper for denne skolen.

Kristendommen må bort som grunnlaget for samfunnet, derfor prøver denne skolen å destruere hele samfunnet.

Det ser ut til at denne Frankfurterskolen har klart å påvirke myndighetene i Norge til å fjerne så mye som mulig av kristen virksomhet på norske skoler uten at de kristne har løftet en finger. Ekteskap og familie må ødelegges, og staten skal være allmektig. Det enorme presset mot kristen seksual etikk i vår tid og også i vårt land har nettopp sin årsak i Frankfurterskolens målsetning om å fjerne all kristen påvirkning fra samfunnet.

Evolusjonsteorien

Videre viser Tveter hvordan mennesker som fremmer evolusjonsteorien i seg selv står bak de fleste destruktive effekter i kirke og samfunn. Heldigvis avslører Tveter i denne apologetiske boken noen av disse effektene og deres negative innflytelse. Samtidig får han klart fram det gode bibelske og vitenskapelige alternativet. Tveter får også fram en del av de spenninger som er viktig når Bibelen blir utgangspunktet for sann og ekte vitenskap. Evolusjonen er en teori og løgn som aldri kan være utgangspunktet for de gode vitenskapelige metoder. Tveter begrunner rent vitenskapelig hvorfor kristne bør avvise makroevolusjon, som han mer betrakter som en ideologi, og ikke som sann vitenskap.

Høvding

Kjell Tveter er en dyktig forsker og høvding, med en svært viktig bok, som bør leses grundig for å bli bedre kjent med det sanne kristne verdensbilde. Tveter understreker at et sant kristens verdensbilde er den beste beskyttelse mot de sekulære ideer som dominerer i vår tid. Kjell Tveter sin bok påpeker noe av det som virkelig trengs av justeringer i dagens menigheter og i dagens samfunn.

Denne boken er etter min mening et viktig redskap for alle som har et ansvar for å fremme kristen tro i vår sekulære samtid. Det gjelder ikke minst foreldre, men også alle ledere på ulike nivåer i norsk kristenhet.

Jeg vil derfor anbefale denne boken på det varmeste ovenfor alle foreldre, ungdommer og ungdomsledere i Norge og i pinsebevegelsen.

Frank Karlsen, eldstebroder i Hurum Pinsemenighet Klippen.

 

kommentarer