Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Hvordan skal misjonsbefalingen praktiseres i en verden som aldri har vært så grenseløs som nå?

 

Evangeliet er det samme, men det skal kommuniseres i en ny og grenseløs verden. I dag er ungdomsgenerasjonen påvirket av de samme kanalene og har aldri sett så homogen ut over hele verden, på tvers av landegrenser. Digitalisering og ny teknologi har minsket skillene mellom oss og gjort det lettere å møte, kommunisere og forstå hverandre. 

Det er utfordringene og mulighetene vi står overfor i dag i lys av misjonsbefalingen. Oppdraget om å forkynne evangeliet til jordens ender står ufravikelig fast helt til Jesus kommer igjen. Spørsmålet er hvordan vi best og mest effektivt kan gjøre dette i 2018. Hvilke hindringer ser vi og hva kan vi gjøre?

Jeg regner med at nettopp denne utfordringen blir et av temaene når Pinsemisjonen inviterer til misjonskonferansen UT sammen med Ny Generasjon, IBRA Media og Pinsekirken Tabernaklet, Bergen,  2–4. november. 

Den typiske hvite misjonærs funksjon som initiativtaker, leder og drivkraft er imidlertid nå over. 

Vi kan være stolte av Pinsebevegelsens misjonshistorie, med pionérvirksomhet ofte med livet som innsats, og alle som har brukt sine liv til å gi evangeliet videre til dem som ikke har hørt. Vi ser i dag fruktene av misjonærenes fostring av nasjonale medarbeidere, som nå har tatt over lederfunksjonene og driver arbeidet framover i vekst og utvikling. Den typiske hvite misjonærs funksjon som initiativtaker, leder og drivkraft er imidlertid nå over, selv om dette selvsagt varierer fra land til land. 

Nå er det en ny tid der norsk misjons viktigste oppgave er å utruste, anerkjenne og støtte de nasjonales egen evne til å lede, løse utfordringer og gjøre jobben selv. Det utfordrer den gamle måten å tenke på. I flere land har de i dag større kirker og flere ressurssterke og velutdannede ledere enn vi har her hjemme. I lys av dette må vi våge å snakke ærlig og tenke strategisk om hvordan morgendagens misjonsinnsats skal se ut.

Til UT kommer unge tenåringer som vil misjonere på sin skole, sammen med veteranmisjonærer som hadde sin storhetstid i det forrige århundre.

Pinsemisjonen når også en historisk grense i år. 500 millioner norske kroner i Noradstøtte er forvaltet gjennom prosjekter i 20 år. Dette vet vi skal markeres i konferansen i Bergen. Det er et gedigent beløp, og bak står mange solide og suksessfulle prosjekter, som hiv og aids, fred og forsoning, anti-omskjæring og utdanningsprosjekter. Takket være Pinsemisjonens prosjektarbeidere, menighetenes og enkeltmenneskers innsats ved å reise den obligatoriske 10-prosenten for hvert prosjekt, har man lykkes i å forvalte disse midlene til beste for folket.

Årets konferanse sprenger også en aldersgrense. Det gjør den spennende og viktig. Historisk er det den misjonskonferansen som har størst bredde i alder blant de påmeldte. Til UT kommer unge tenåringer som vil misjonere på sin skole, sammen med veteranmisjonærer som hadde sin storhetstid i det forrige århundre. Vi håper at mange misjonsinteresserte både på hjemmebane og bortebane ser verdien av å samles for motivasjon, utfordring og innsats.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg