Kongen til Kvinesdal. Nyheter
– Troens Bevis Verdens Evangelisering går videre og arbeidet blomstrer.

 

I dag er det ti år siden Aril Edvardsen døde. Han døde i Afrika rett etter en endt kampanje. Edvardsen grunnla Troens Bevis Verdens Evangelisering i 1965, et arbeid som stadig når nye mennesker med evangeliet.

SARONS DAL ER 50 ÅR: Ilden som aldri slukner.

Hedrer sin far

Styreleder i Troens Bevis, Sten Sørensen, jobbet med Edvardsen i mange år, og var redaktør av boken «Aril Edvardsen – Guds løve – Verdensevangelist og Brobygger».

«I dag vil jeg hedre Aril Edvardsens minne! Vi savner Aril og takker Gud for hans unike kall og tjeneste! Troens Bevis Verdens Evangelisering går videre og arbeidet blomstrer. I dag takker vi Gud særlig for Kari, Sølvi og Rune Edvardsen», skriver han i en pressemelding i dag.

NEPAL: Kjemper mot kristne misjonærer.

Doblet arbeidet

Aril Edvardsen hadde bare vært frelst i tre år da han i 1960 fikk kallet fra Gud: «Din livsgjerning skal være verdensvid evangelisering gjennom innfødte evangelister.»

Han var tidlig ute med å bruke moderne teknologi. Etter å ha sendt radioprogrammer om den kristne tro i mange år, har nå Troens Bevis en TV-kanal som kan ses av 400 millioner arabere hele døgnet. Over seks millioner mennesker har gjennomført Troens Bevis´ brevkurs, og ti tusener av innfødte evangelister har blitt sendt ut.

I 1998 var kong Harald og dronning Sonja besøk under det årlige sommerstevnet i Sarons Dal.

Da Troens Bevis feiret 50 år, doblet de arbeidet.

kommentarer