Monthly Archives: august 2018


Velsignelser Leder

Gud vil øse velsignelser over våre liv.   Spørsmålet er hvordan vi forvalter velsignelsen. Velsignelse er et av de virkelig store og viktige ordene i Bibelen. Gud velsigner folkeslag og enkeltpersoner. Ordet brukes i mange sammenhenger i Bibelen og slik...

Les merPage 4 of 41234