Gode ledere er gode forvaltere Leder
Jo mer visjonær og målbevisst en leder er, jo større ydmykhet kreves.

 

Sigmund T. Kristoffersen er leder i Pinsebevegelsen i Norge

I en tid hvor både ledere, menigheter og virksomheter er under offentlig oppmerksomhet er det viktigere enn noen gang at vi er troverdige ledere og forkynnere. Vi må framstå på en måte som ikke skader evangeliet eller setter budskapet i skyggen. Vi må framstå som sunne og transparente og som gode Guds forvaltere av evangeliet.

Vår tjeneste og vårt liv skal tåle all oppmerksomhet, enten vi liker det eller ikke. Vi er satt som forvaltere. Vi har fått tillit til å være med i Guds store arbeid.

I Luk 12,42–43 kaller Jesus forvalteren for tjener. Som ledere og forkynnere er vi først og fremst tjenere. Tjenere for Guds rike og for de menneskene vi betjener. «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde» (1 Pet 4,10).

Tillit er en forutsetning for å være leder. Forkynnere og ledere er avhengige av tillit for at budskapet skal være troverdig og for at tjenesten skal bli verdsatt og respektert.

Vi må framstå som sunne og transparente og som gode Guds forvaltere av evangeliet.

Sigmund T. Kristoffersen - leder i Pinsebevegelsen i Norge

Som forvaltere av evangeliet kreves det mer av oss enn andre i samfunnet. Vi kan ikke bare si og gjøre hva som helst uten at det får oppmerksomhet og det vekkes reaksjoner.

Som ledere unngår vi ikke kritikk, noen ganger berettiget og andre ganger ikke. Vi er ikke perfekte, og vi gjør feil. Vi skal ikke være redde for å feile. Det er ikke farlig, men når vi gjør det, så må vi lære av det.

LES OGSÅ: Ledere må veilede

Takk Gud for at han bruker ufullkomne mennesker. Vi må være ærlige med våre svakheter, for vi er sammensatt av både sterke og svake sider. Hvordan vi møter og reagerer på kritikk viser hvor ydmyke vi er. En trygg leder er ydmyk og tør å vise sårbarhet. Jo mer visjonær og målbevisst en leder er, jo større ydmykhet kreves. «Den som er størst blant dere, skal være de andres tjener» (Matt 23,11). Et godt spørsmål er: Er det mulig å ha store drømmer og samtidig være ydmyk? Jeg tror det.

I den bibelske forståelsen av lederskap står Guds rike i sentrum. Ikke personen, kompetansen, åndelig utrustning eller tjenesten. Én ting er åndelige gaver, men det er karakteren det kommer an på. Vi ser gang på gang hvor lett det er å bli blendet av talenter og åndelige gaver som Gud har gitt oss. En leder er en tjener og bør ikke dra mennesker til seg og sin tjeneste, men til Jesus Kristus.

Det handler ikke om vår tjeneste, men å tjene ham. Det største er å få være en ydmyk tjener, en trofast forvalter som formidler evangeliet på en troverdig måte.

kommentarer


Anbefalte innlegg