Oddvar Tegnander er død Kristenliv
Sovnet stille inn onsdag kveld, 86 år gammel.

 

Forkynner og pinsehøvding Oddvar Tegnander har fått hjemlov. Han sovnet stille inn i går kveld etter en tids sykdom, 86 år gammel. Helt til det siste stod han på og forkynte sterke budskap og skrev engasjerte leserinnlegg.

Korsets Seier har hatt gleden av å nyte godt av Tegnanders undervisning og artikler gjennom mange år, og hans siste leserinnlegg kan leses i Korsets Seiers papirutgave neste uke.

PORTRETTINTERVJU: Les Korsets Seiers portrett av Oddvar Tegnander fra 2011 her

Oddvar Tegnander var en dyktig og salvet forkynner med sterk vekt på det profetiske ord og endetiden. Han skrev 30 oppbyggelige bøker. Mange av dem om endetiden og Jesu gjenkomst. Sju av hans bøker handlet om dette tema. For litt over et år siden kom også biografien «Å vandre med Gud» med Elisabeth Mork som medforfatter.

Forkynneren var født 1. november 1931. Han etterlater seg en sønn, svigerdatter og fem barnebarn.

– Jeg kastet loss og ble evangelist sammen med David Østby, Magne Tangen og Willy Sæther. Min første reise gikk til øya Frøya på Trøndelagskysten, der vi hadde møter i Ervika og på Sistranda. De sju årene vi reiste sammen som evangelister var sju år med så og si konstant vekkelse, og vi avsluttet med sterke vekkelser i Nordhordland og i Danmark, sa forkynneren i et intervju for en tid siden i avisen Norge IDag.

Deretter ble det sju år som misjonær i Japan for Oddvar Tegnander og hans familie. Tilbake i Norge var han med og startet bibelskolen i Sarons Dal, Troens Bevis Bibel- og Misjons-Institutt. Også der ble han i sju år. Etter dette fulgte et år som pastor i Strømmen, før turen gikk tilbake til hans barndoms by, Trondheim, der han startet Betelinstituttet, der Tegnander ble skolens første rektor.

Som 50-åring tok Tegnander cand.mag-eksamen i kristendom, pedagogikk, historie og media ved NTNU.

Tegnander holdt fast på at Norge vil oppleve en rik vekkelsestid før Jesus kommer igjen. 

kommentarer