Vi må tenke nytt! Leder
Evangeliet må ut.

 

Sigmund Kristoffersen er leder i Pinsebevegelsen i Norge

Menighetsplanting er i fokus som aldri før. Pinsebevegelsen planter flere menigheter enn noen gang. Er det en ny «in-bølge»? Handler det om en ny type menighet, en ny metode eller statistikk? Nei, det er Guds tiltale – misjonsbefalingen – som skal fullføres.

Dette er misjonsarbeid. Da trenger vi flere menigheter og flere fellesskap med ulike profiler. Hensikten er at evangeliet skal ut til enda flere mennesker. Vi trenger enda flere menigheter og fellesskap som legger til rette for nettopp dette.

Selv om vi er på god vei til å oppnå målsettingen om 50 nye menigheter innen 2020, så er dette et altfor lite tall i forhold til hva det er behov for, for å kunne påvirke byer, bydeler og tettsteder. I tillegg må vi være realistiske og innse at menigheter legges ned og flere kommer til å bli lagt ned av ulike grunner.

Dette er misjonsarbeid. Da trenger vi flere menigheter og flere fellesskap med ulike profiler.

Sigmund Kristoffersen - Leder i Pinsebevegelsen i Norge

Mitt spørsmål blir derfor: Gjør vi menighetsplanting for vanskelig? Trenger vi bare en type menighet? Hvor mange skal samles for å kalle det menighet?

Jeg har nylig vært i Kina, og traff pastorer fra husmenighetene. De var alle bevisste på å kalle det kirke selv om det i vår målestokk ville blitt betegnet som et husfellesskap eller en bibelgruppe. Selvsagt er omstendighetene en medvirkende årsak. Likevel, kanskje vi har for store krav til å plante menighet og at det da blir et hinder i seg selv.

ANNE GUSTAVSEN: Velsignelser

Selv startet jeg først søndagsskole i kjellerstuen og etterhvert husfellesskap. I dag er det en stor og livskraftig menighet som har innflytelse på nærmiljøet.

Skal evangeliet påvirke flere mennesker, må vi være fleksible, tenke nytt og intensivere arbeidet på nye steder. Vi må i enda større grad etablere ulike tilbud, fellesskap og barnearbeid i nærmiljøet, der folk lever og bor. Det gjør det mye enklere, og alle menigheter kan da plante og starte fellesskap på nye områder i sitt nærmiljø. Etterhvert kan en utvide arbeidet og ta enda større ansvar for de behov som finnes i området.

Terskelen må ikke være for høy for å starte et arbeid eller en menighet på nye plasser.

Enhver menighet bør søke Gud, be og gjøre  en strategisk vurdering av hvilke behov som finnes i nærområdet. Alle menigheter bør være engasjert på en eller annen måte i menighetsplanting. Ikke bare noen menigheter, nettverk eller personer. Da løper tiden fra oss.

Jeg oppfordrer til å ta et større ansvar og være giver, for det vil vitalisere og gi en vitamininnsprøyting i egen menighet. Det finnes et stort potensiale i hver menighet. Evangeliet må bli tilgjengelig der folk bor.

kommentarer


Anbefalte innlegg