Velsignelser Leder
Gud vil øse velsignelser over våre liv.

 

Spørsmålet er hvordan vi forvalter velsignelsen.

Velsignelse er et av de virkelig store og viktige ordene i Bibelen. Gud velsigner folkeslag og enkeltpersoner. Ordet brukes i mange sammenhenger i Bibelen og slik favner det forholdsvis vidt, men skulle en prøve seg på en definisjon av velsignelse kan vi kalle det for et uttrykk for Guds oppmerksomhet og fokus på sin skapning – og da særlig oss mennesker – i den hensikt å være nær, være med og gjøre godt mot sin skapning (4 Mos 6,24-26).

Det helt grunnleggende med velsignelse, er at det er Guds velsignelse. Dette innebærer at velsignelse først og fremst handler om Gud og hva han gjør. Å bli eller å være velsignet er derfor noe atskillig viktigere enn at gode ting skjer meg, at jeg lever i overflod og luksus eller blir spart for alle livets utfordringer. Det betyr at Gud har valgt å gjøre noe – fokusere på meg, være nær meg og gjøre godt i mot meg.

Denne godheten gir seg utslag i alle sider ved livet, både materielle, sjelelige og åndelige goder. Spørsmålet er bare hvordan vi responderer på velsignelsene fra Gud. Som kristne er ikke vårt mål egen suksess, overflod og rikdom, men å være etterfølgere av Jesus på alle områder i livet, både hva materielle ressurser, gaver og utrustning angår. Disippellivet inkluderer hvordan vi forvalter vår tid, våre penger, vår livsførsel og vår måte å leve sammen med andre på. Derfor blir det også feil å be om Guds velsignelse for egen vinnings skyld.

Framgangsteologien som preget trosmenigheter på 80- og 90-tallet var nok godt ment, men fikk en slagside ved at man forkynte at bare man hadde tro nok eller ga nok penger til ulike virksomheter, ville det resultere i rikdom og suksess på det personlige området, for min egen egoistiske komfort og velvære. Den var også et hån mot kristne i fattige land.

Vi er forvaltere, ikke eiere. Når Gud gir oss alt, ønsker han at vi skal forvalte det på en måte som kanaliserer velsignelsene videre til mennesker rundt oss. Når Gud velsigner oss, bør vår første tanke være hvordan vi kan bruke det han gir oss til velsignelse for hans navn og hans rike.

På gresk og hebraisk gir ordet velsignelse uttrykk for menneskets lovprisning av Gud. På den måten knyttes Guds velsignelse og menneskets lovprisning sammen. Velsignelser skal responderes på med lovprisning. Å leve til ære og pris for Guds navn er vårt ultimate kall.

«Tjen hverandre», sier Peter, «hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde». Bibelens budskap består av kaskader av nåde og velsignelser. En nåde med så stort mangfold at den er rik nok for alle. Det er denne nåden og disse velsignelsene vi skal tjene hverandre med, sier han.

kommentarer


Anbefalte innlegg