Ungdomspastor ønsker seg talere fra utlandet Hovedsak
Ungdomspastor Carl Fredrik Ness foretrekker Oase-stevnet fordi de er litt modigere i valget av predikanter. 

 

Foto: William Fuglset

– Jeg synes kanskje at mange av de samme stemmene går igjen.

Ungdomspastoren Carl Fredrik Ness i pinsemenigheten Zoekirken i Fredrikstad velger derfor å reise på stevnet Oase. Her opplever han en stor variasjon av talere. Generelt opplever han Oase som «modige».

Det utfordrer oss og får oss til å tenke.

– Det inkluderer å ta inn ny røster og talere til våre stevner. Jeg tror at det vil være positivt for vår åndelige vekst og reise å høre stemmer fra ulike kulturer og tradisjoner. Med ulike tradisjoner kommer ulike betoninger og vinklinger som vi kan lære av. Det tror jeg er sunt. Det utfordrer oss og får oss til å tenke. Dermed skal det mer til for å bli satt i sin tro.

Ness preker det han lever. Han har valgte å se til utlandet for å ta sin teologiske utdannelse, nærmere bestemt ved det pinsekarismatiske universitet Regent i USA.

– Bør Pinsebevegelsen også se til utlandet når vi talere til våre stevner? 

– Absolutt. Ikke bare utlandet selvfølgelig, men også der…

I neste nummer skriver Korsets Seier om et større antall mennesker fra pinsebevegelsen og andre karismatiske menigheter som velger Oase som sitt foretrekne stevnet. Og fokuset på karismatikk ved det i utgangspunktet lutherske stevnet. 

 

kommentarer