«Norske kristne lever i dobbelt fokus» Disippel
Under et seminar Jesus som rabbi hadde et litt annet fokus på livet med Gud og hverandre. 

 

Foto: Karl Andreas Jahr

Gjennom tre ettermiddagsseminarene snakket Joakim om «Disippelskap på Jesu tid og i dag».

Da er det noe alvorlig galt med våre fellesskap.

Hemmelige ekteskap

I seminarrekken ble følgende spørsmål tatt:

Del 1 – Hva slags Rabbi var Jesus?

Del 2 – Hva var det å være en disippel på Jesu tid?

Del 3 – Hvordan kan det se ut å følge Jesus i dag?

– I mange tilfeller har jeg sett kristne ekteskap ende i skilsmisse; i etterkant reagerer deres venner med «oi, jeg trodde de hadde det så bra, jeg». Da er det noe alvorlig galt med våre fellesskap.

SOMMERSTEVNET 18: Anonym taler på Hedmarktoppen under hemmelig navn

Bakgrunn

Joakim er kjent som en dyktig underviser som snakker ærlig og nært om livet med Jesus. Sammen med sin kone, Elyse Magnus, leder han Ungdom i Oppdrags base i Oslo, som de startet høsten 2012.

Deres visjon er å trene hverdagsdisipler som forandrer Oslo. Basen har ulike tjenestegrener som Bibelkveld, student-DTS, Disippelhus og kafe for flyktninger og hjemløse.

Joakim er forøvrig utdannet lærer for videregående skole, og i tre år underviste han historie, engelsk og religion. Han har også erfaring som journalist. Før dette startet og ledet han DTSer i Australia og var i Sør-Afrika og studerte bibelen.

SOMMERSTEVNET 18: «En kirke som har mer enn nok»

Bredt fokus

Joakim setter vårt kristenliv under lupen og sammenligner med disippelskapet under Jesus. Han snakker om rytme, dagens todelte kristenliv, å vitne og tillit til Gud – blant annet.

Hans undervisning er tilgjengelig på nettsiden til IBRA radio. Vi har også ute et lite klipp på våre facebooksider.

Korsets Seier skriver også en større fokussak om disippelskap i dag sammenlignet med under rabbi Jesus basert på Magnus´ undervisning. 

 

kommentarer