Forvrengt syn på Svein Mange Pedersen Kristenliv
Slik jeg ser det har Pedersen helbredelsens nådegave, og mange forteller at de er blitt helbredet etter hans forbønn.

 

Tekst: Aasmund Buhagen, Krokstadelva

VG har den siste uke slått stort opp om Svein Magne Pedersen (heretter SMP) og hans helbredelsestjeneste. De brukte hele 23 sider i VG Helg 16.06.18. SMP blir beskyldt for å drive sin virksomhet kun for å tjene penger. I tillegg påstås det at han lover helbredelse, og at de syke han ber for ikke trenger å oppsøke lege. Dette er alvorlige beskyldninger som langt på vei kan knekke et menneske.

Mørke metoder

Jeg kjenner litt til virksomheten, og jeg vet at SMP er veldig nøye med å be folk ta en legesjekk etter forbønn. Han lover ikke helbredelse, men vi vet ut fra en lang rekke vitnesbyrd at det er mange som er blitt helbredet etter SMP’s forbønn.

VG skriver at de har tatt skjulte videoopptak av to damer som etter avtale med VG ringte og ba om forbønn. I følge VG er dette ikke ulovlig, men tross alt – det er en svært spekulativ måte å skaffe seg informasjon på!

Jeg synes ikke det er noe galt med Teletorgtjenesten.

Det som også er veldig tragisk er at den kristne dagsavisen Vårt Land ser ut til langt på vei å være enig med VG, og slutter seg i stor grad til hylekoret. (Ref. Vårt Land 20.06.18) Her er gjengitt intervjuer med tre kristne ledere som blir stilt ledende spørsmål. Overskriften lyder «Tror på en annen helbredelse – Kristne ledere reagerer.»

I tillegg har Vårt Land tatt imot et leserinnlegg med overskriften «Forvrengt kristendom» torsdag 16.06.18. Det er skrevet av en som kaller seg «tidligere aktiv kristen» og som er svært skeptisk til SMP sin virksomhet.

BAKGRUNN: I forrige gjorde Korsets Seier en undersøkelse blant kristenledere om bønn mot betaling. 

Reaksjonene mot SMP er i hovedsak:

1. Han tilbyr forbønn via Teletorget, der man må betale for å få forbønn.

Min kommentar: I Bibelen står det at en arbeider er sin lønn verdt. Jeg synes ikke det er noe galt med Teletorgtjenesten. Det gis god informasjon om priser og vilkår, og for mange er dette en betydelig rimeligere utgift enn å reise til et møte. Her er jeg helt enig med presten Odd Sverre Hove (VL 20.06.18) Nå har som kjent SMP bestemt seg for å legge ned Teletorgtjenesten fra 01.08.18, så her har VG og VL fått det som de vil.

At VG ikke tror på helbredelse er ikke så rart.

2. Påstand om at SMP fraråder syke å søke lege.

Min kommentar: Dette er rett og slett ikke sant! Han tror på forbønn, men han tror også at Gud bruker leger og andre fagpersoner i helsevesenet. SMP har uttrykt skepsis til overdrevent bruk av cellegift. Og faktisk er det godt dokumentert at svært mange som har vært igjennom behandling med cellegift, sliter med senskader i lang tid etterpå. I min egen familie har vi eksempel på dette, så min tanke er at SMP har et poeng.

Media og tro

At VG ikke tror på helbredelse er ikke så rart, men tror den kristne avisen Vårt Land at alle de som forteller om sin helbredelse lyver? Da er det svært mange som ikke snakker sant, – for det finnes flere tusen slike vitnesbyrd om helbredelser etter forbønn av SMP.

Slik jeg ser det har SMP helbredelsens nådegave, og mange forteller at de er blitt helbredet etter hans forbønn. SMP er imidlertid tydelig på at han kun er et redskap for Gud, og det er Jesus som helbreder, ikke SMP! Han bare ber.

Trolig er helsevesenet spart for betydelige summer på grunn av hans virksomhet.

Annet arbeid

Hverken VG eller Vårt Land har nevnt noe om de øvrige delene av SMP sin virksomhet. De driver et stort og positivt arbeid. I tillegg til forbønnstjenesten har de f.eks. TV-sendinger til 120 land, driver hjelpearbeid blant indianere og blant rusmisbrukere i Canada, bygger mange barnehjem i India, støtter misjon i Moldova, gir støtte til arbeid blant spedalske i Chennai – og mye mer.

SMP har en klar evangelisk forkynnelse om Guds nåde til frelse for alle som tror. Han jobber lange dager, og noen ganger også netter. Trolig er helsevesenet spart for betydelige summer på grunn av hans virksomhet.

I stedet for å kritisere SMP sin helbredelsestjeneste, bør vi heller heie på ham og takke ham for hans utholdenhet i tjenesten. Han lever og ånder for sin virksomhet, og gir sitt liv til en tjeneste som er til stor hjelp for mange mennesker.

 

kommentarer