Kunstauksjon for Kenya på Toppen Hovedsak

 

 

Fredag kveld går startskuddet for Pinsebevegelsens sommerstevne på Hedmarktoppen. Nytt tilskudd på programmet er en egen kunstauksjon.

 

– Vi inviterte kreative folk i våre miljøer til å bidra, og vi har fått inn mange flotte bidrag, blant annet fra Reidar Kolbrek, Simonette Norum og Heidi Hundseth Hart. I overkant av ti personer har meldt seg til 0ppgaven, forteller Linn Byberg, som leder sommerstevnet sammen med mannen Geir.

Jeg har tro på at Gud selv kan snakke gjennom bildene.

Større gudsdimensjon

Selve kunstauksjonen vil skje på utescenen søndag kveld før før Lewi Bergrud-konserten og det blir Marius Skaara fra menigheten 3.16 som drar i gang selve auksjonen. 

– Vi trenger å ha rom for kreative uttrykk i fellesskapene våre for å vise en større bredde i gudsdimensjonen enn bare sang og tale. Vi håper dette kan inspirere til mer av det rundt omkring i kirkene våre, sier hun til Korsets Seier.

– I inngangen til hallen setter vi opp en vegg i trefiner som vi fyller med kunst. Det blir det første folk ser når de kommer inn i hallen, forklarer hun. Jeg håper blikkene vil skape opplevelse, tiltale, assosiasjoner, minner og nye drømmer. Jeg har tro på at Gud selv kan snakke gjennom de bildene til de som ser, og kan brukes i relasjonen mellom Han og oss.

 

Vekst

Temaet for utstillingen er vekst.

– Vi vil at kunsten skal preges av tro på framtiden, optimistisk, sunt, offensivt og bibelsk innhold. En litterær og frittstående tekst skrives til dette formålet og vil stå sammen med bildene som et eget verk. 

 

Kunstpenger skaper fred

– Og hva skal inntektene fra auksjonen gå til? 

– Vi har et samarbeid med Pinsemisjonen, så pengene som kommer inn skal gå til å skaffe egenandelen til Noradprosjektet «Peace and Right» i Kenya. Dette arbeidet har fått priser fra regjeringshold i Kenya for å lykkes med å skape fred og forsoning i områder som har vært svært konfliktfylte, preget av stammekriger, drap, interne flyktninger og fattigdom. For å få støtte fra Norad til å fortsette dette arbeidet, må Pinsemisjonen samle inn ti prosent av beløpet. Dette ønsker vi å bidra med, sier Byberg.

Jeg tror vi trenger mer bredde enn det som blir sagt med ord.

Drømmer om mer

Hun legger til at hun ønsker å se flere uttrykk i bruk i kirker og menigheter, for å vise Guds kjærlighet og evangeliet. Hun peker på at Jesus brukte lignelser og praktiske illustrasjoner, og at det i Det gamle testamentet er detaljerte beskrivelser av hvordan tempelet skulle utsmykkes på vakreste vis.

– Og se på Åpenbaringen. Den gir oss en anelse om hvilken betydning det estetiske får der. Jeg drømmer om gudstjenester og lokaler som innlemmer det kreative uttrykket mer. Jeg tror vi trenger mer bredde enn det som blir sagt med ord, avslutter Linn Byberg.

 

kommentarer