KS 6 2015 Livet Jostein Krogedal Hovedsak
Ikke tenk «jeg har gjort mitt. Nå får de unge ta over».

 

Jeg har altså nådd målet, innfridd mine egne forventninger og endelig blitt bestefar. Eller morfar og farfar om du vil. Jeg har kommet i kontakt med følelser jeg ikke visste jeg hadde. Det er en ny verden, en helt utrolig verden å bli bestefar, en verden der man på nytt oppdager 

velsignelsen ved å være foreldre til noe som er så kjær for en. 

Ja, jeg vet at noen ikke har opplevd eller får oppleve dette, men vennligst unnskyld meg, og dette er ikke hovedpoenget. Poenget er vår alder. Vi er ikke unge lenger, men ikke helt gått ut på dato ennå. 

KROGEDAL: #Metoo, menn må få lov å være menn

Forbilder

Min mormor, Dagny Lien, var en av mine største helter. Vi bodde i samme hus som henne i to år og jeg har hatt mye av det praktiske ansvaret for henne siden jeg var 13 år. Etter skolen da jeg var enda yngre, var den daglige turen innom mormor et faktum. Mormor var et misjons- og bønnemenneske. Hun ba for folk og land. Hun ba for meg i alle år. 

Jeg drømmer om en 50+-generasjon som drømmer igjen.

Min morfar, Alfred Lien, var en pionér sammen med Dagny. De ble sendt ut av NLM til Kina og var der til han regelrett ble hivd ut under kommunistrevolusjonen. Han var hjemme en kort tid før han ble sendt ut til Tanzania og startet opp sammen med andre nord i landet. 

Alfred levde som han lærte, han var under lederskap og gikk når han ble bedt og tenkte aldri at det var slutt da han ble kastet ut av Kina. Hans holdning var, #thereismore (det finnes mer).  

KROGEDAL: – Når mediene herjer med oss, er det fristende å trekke tilbake i forsvar.

Vendepunkt

Min mor Else og jeg var med på 50-årsjubileet for misjonen i Tanzania i 2002. Det var 15.000 medlemmer i det området som hadde kommet til tro. Det ble et vendepunkt for meg. 

Jeg snakket med den første som min morfar døpte, og han sa at barnebarn er den største velsignelse man kan ha. Der, under Afrikas nattehimmel, opplevde jeg en bekreftelse på å gjøre det vi i dag står i. Mine besteforeldre har vært noen av de største forbildene mine og er fortsatt det. Jeg leser om dem, jeg minnes hva mor fortalte meg og jeg husker siste gangen jeg var sammen med mormor, før hun fikk hjemlov. 

Vi sang sanger om himmelen og leste om himmelen, og en slik avslutning på en sesong har gjort noe med meg.

Det var en unik relasjon. 

KROGEDAL: Gud er den samme – motstanden er den samme

Drømmer

La meg dra noen linjer fra Dagny Lien til dagens besteforeldre. Jeg drømmer om en 50+-generasjon som drømmer igjen. En generasjon som spør dagens ledere og morgendagens helter: Hvor kan jeg tjene? Hvor kan jeg finne min plass i det store bilde av Guds kirke i dag? Jeg drømmer om en 50+-generasjon som ikke pensjonerer seg, men er besteforeldre for barnebarna. Både sine egne og andre. 

Jesus selv sier at den største er den som tjener.

Vi har nydelige historier i vår unge kirke om mange som stiller seg til tjeneste og er villige til å tjene neste generasjoner. De lar ikke bare «spanskesyken» få gripe taket og si at «jeg har gjort mitt, så nå må de unge ta over». Det er feil! 

KROGEDAL: – Når mediene herjer med oss, er det fristende å trekke tilbake i forsvar

Bli tent på nytt

Vi trenger å bli tent på nytt og ikke miste hensikten og oppdraget av syne. Vi trenger bare å finne rytmen i vår kapasitet, glede oss over nye generasjoner og bære der vi kan. Mange ser på det å tjene som å bli degradert, og er ikke villige til det. Guds rike og det å tjene har aldri dreid seg om posisjon eller å holde mikrofonen eller ha en plattformtjeneste. 

Jesus selv sier at den største er den som tjener. Kaleb sier i Josvas bok at han ikke vil gi slipp på drømmen som han hadde for 40 år siden. Det er noe, det! Kom igjen. «Don’ t retire, but refire!» (Ikke pensjoner deg, men bli tent på nytt!) 

kommentarer