Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Misunnelse omsatt i aktiv handlinger en av Guds rikes mest ødeleggende krefter.

 

Sjalusi og misunnelse er en ødeleggende kraft i alle typer relasjoner mellom mennesker. Ofte bunner den i frykt, utrygghet og lav selvfølelse. Disse følelsene kan igjen ha sitt opphav i erfaringer tidligere i livet; alt fra opplevelse av svik i barndom og oppvekst, utrygghet i tidligere relasjoner, påført dårlig selvbilde og gamle sår. Opplevelsen av å ikke strekke til i sammenlikning med andre, kan både bevisst og ubevisst føre til sjalusi.

Sjalusien er vond for den som lever med det. Enda verre blir det når sjalusien blir omsatt i destruktive handlinger. Sterk sjalusi vil nesten alltid være ødeleggende for relasjoner til andre uansett årsaken som måtte ligge til grunn. Når ens egen følelse av begrensning og utstrekkelighet fører til at man forsøker å ramme, begrense eller snakke ned andre, eller i verste fall sprer løgner og sår tvil om andres integritet for å hevne sjalusien, kan skadevirkningene bli store og alvorlige.

Hvis vi preges av sjalusi ønsker vi nemlig ikke å se noen skinne mer enn oss.

Sjalusien er ødeleggende for samliv, ekteskap og vennskap. Men den strekker også sine lange armer inn i Guds forsamling, blant ledere og menighetsmedlemmer, og gjør stort skade. Antakelig er sjalusien en av de mest ødeleggende krefter vi kjemper med når vi skal bygge Guds rike, fordi den i sin ondskap kan sette enkeltmennesker ut av spill og bremse tjenester i å blomstre. Hvis vi preges av sjalusi ønsker vi nemlig ikke å se noen skinne mer enn oss, lede bedre enn oss, se større resultater av sin tjeneste enn oss, eller bli satt til større oppgaver enn oss.

Historien forteller oss at sjalusiens handlinger i form av ondskap, nedsnakking, løgner og baktalelser har satt mennesker og virksomheter ut av spill altfor ofte gjennom tidene. Derfor trenger vi å snakke ærlig og sant om sjalusiens utfordringer i våre miljøer. Ikke for å redde våre egne «skinn», men for at misunnelsens ødeleggende kraft og ondskap ikke skal lamme Guds rike og begrense framgangen i menighetsliv, misjon og alt arbeid som gjøres for å utbre evangeliet.

Hvordan tenker vi om mennesker og forsamlinger som lykkes bedre enn oss?

Det alvorlige er at sjalusien hindrer oss i å disippelgjøre og vise raushet overfor neste generasjon av frykt for at de skal plassere oss selv i skyggen. Sjalusien hindrer oss i å glede oss når vi ser andre skinne, dermed bremser den oss i å hjelpe ulike tjenester og kall opp og fram.

Mange er ikke bevisst på at de handler ut fra sjalusi og misunnelse. Men la disse linjene være en påminnelse til alle som ønsker å tjene Gud: Hvordan tenker vi om mennesker og forsamlinger som lykkes bedre enn oss? Får sjalusi og jantelov påvirke oss og gjøre sine ødeleggende gjerninger?

La oss heller ta opp kampen mot sjalusiens ødeleggende krefter, og ha fokus på å løfte hverandre opp, ære hverandre, hjelpe hverandre og heie hverandre fram.

kommentarer


Anbefalte innlegg