Å velge er å våge Disippel
Vårt indre kompass spinner i et virvar av Guds stemme, følelser og fornuft. 

 

FORFATTER: Medisinstudent Sara Tellefsen fra Drammen. Bor nå i Oslo og går i Hillsong.

Det sies at dagens unge utgjør generasjon «Maybe attending». Uttrykket har sitt opphav fra Facebook, hvor det ofte klikkes på «kanskje delta» som svar på arrangementsinvitasjoner.

Dette kan også ses på som et symbol på håndtering av valg generelt i livet. I en tid hvor valgmulighetene er mange, og ikke bare det – mange av de er svært gode –  kan det være være vanskelig å velge. Men kristne har jo Gud å spørre, han kan jo bare vise oss hva vi skal velge. Her møter vi flere problemstillinger:

Hva betyr egentlig å velge? Og på hvilket grunnlag bør det gjøres på?

Uavklarede svar på disse spørsmålene kan potensielt lede til en anstrengt åndeliggjøring av valg med uante konsekvenser både for seg selv og for andre.

Bibelen om Guds vilje

Det er ikke rart at vi kristne sliter med tanker om å gi Guds vilje plass i konkrete valg.

Bibelen inneholder mange vers om Guds vilje, blant annet: «Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor»  (Mark 3,35). Eller «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne» (Rom 12,2).

Merk at det ikke står at det er Gud som skal velge …

  • Les hele essayet om våre valg og Guds vilje. Kjøpe eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

kommentarer