Vi kan påvirke utviklingen Leder
Bare i Den Hellige Ånds kraft kan vi formidle evangeliet til en sekularisert verden.

 

Tekst: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsen Norge

Vi har nylig feiret pinse. En viktig høytid, som har betydning for våre liv og for at evangeliet skal nå ut. En høytid som peker på hva Den Hellige Ånd er i stand til å gjøre. Han gir oss en overnaturlig kraft som forvandler og setter oss i stand til effektivt å formidle Jesus til mennesker. Vi ser at Den Hellige Ånd forandret disiplenes frimodighet og at misjon fikk en helt ny dimensjon.

Det resulterte i at mennesker ble frelst og døpt i tusentall, og menigheter ble plantet overalt.

I 1985 gjennomførte Norsk Monitor for første gang en større undersøkelse i Norge om nordmenns religiøsitet. Da spørsmålet ble stilt, svarte 53 prosent ja på om de «tror på Gud». I 2017 var tallet sunket til 34 prosent. Undersøkelsen viser en foruroligende utvikling.

Statistikker og tall viser ikke alltid hele sannheten.

I år ser vi at Oslo kirkelig fellesråd la fram en plan om å legge ned ni av byens 60 kirker. Jeg har ikke den fulle oversikten, men det ser ut som Den norske kirke svekkes. Hva så med frikirkeligheten?

Statistikker og tall viser ikke alltid hele sannheten. Kan vi ut fra utviklingen som vi har sett de senere år konstatere at folk har valgt bort kirken og blitt mindre religiøse enn tidligere? Er nedgang i tall det samme som at folk er blitt mindre troende? Et enda viktigere spørsmål: Skal vi godta og akseptere utviklingen?

FLERE LEDERARTIKLER: Klikk her. 

Kan vi som pinsebevegelse slå oss på brystet og si vi er fornøyd? Jeg tror vi skal være ydmyke og forsiktige med å ha for sterke meninger. Selv om det plantes flere menigheter i Pinsebevegelsen enn noen gang, så må vi spørre oss hvor mange som kommer til tro og blir disippelgjort.

Selv om sekularisering har gjort noe med oss alle, så er ikke det det samme som å velge bort den religiøse dimensjonen i livet. Mange har en åndelig søken. Det norske folk er ikke gudløse selv om statistikk viser at flere og flere ikke tror på Gud.

Jesus sier: «Uten meg kan dere intet gjøre»

Hva var hemmeligheten til de første kristne? Hvorfor ble det en slik effektiv evangelisering og eksplosiv vekst som gjorde at store deler av Romerriket ble nådd på kort tid? Svaret er Den Hellige Ånds kraft. De skulle få kraft når Den Hellige Ånd kom over dem for å være vitner (Apg 1,8). Jesus oppmuntret oss med at markene alt står hvite mot høst (Joh 4,35).

Skal vi formidle evangeliet til en sekularisert verden hvor gudstroen er svekket, trenger vi Den Hellige Ånds kraft.

Jesus sier: «Uten meg kan dere intet gjøre» (Joh 15,5).

 

kommentarer


Anbefalte innlegg