Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Budskapet er ukjent for folk flest, men livsviktig for oss som tror.

 

Den Hellige Ånd er selve åndedraget i vårt kristne liv. Det er Den Hellige Ånd som blåser liv og kraft inn i vår tro og åpner døren for å kunne leve et overnaturlig liv midt i en alminnelig hverdag.

Under sist Led-konferanse påpekte Daniel Alm fra Pingst i Sverige at Den Hellige Ånd aldri må bli en såkalt pluss-meny som vi som kristne kan velge å ta med eller ikke. Det hadde ikke vært noen kirke uten Den Hellige Ånd, sa han.

I denne utgaven av Korsets Seier har vi derfor viet noen sider til pinsebudskapet, både gjennom reportasjer for å sjekke hva folk vet om Den Hellige Ånd, men også med en Fokus-sak der vi ser på Den Hellige Ånds hensikt og formål for oss som troende.

Ånden har en oppgave og funksjon som rekker langt ut over at gaver bare skal praktiseres innenfor kirkeveggen. 

Vi tror det er livsviktig at vi til alle tider tydeliggjør Åndens funksjon slik at hver ny generasjon kan få en åpenbaring om den, og la troen få liv gjennom Åndens virkning. Vi tror nemlig at Den Hellige Ånds kraft, åndsdåp og Åndens gaver er den viktigste arven Pinsebevegelsen tar med seg inn i framtiden til nye generasjoner.

I karismatisk sammenheng har vi vært flinke til å vektlegge Ånden gjennom åndsdåp, tungetale, nådegaver i funksjon, manifestasjoner og atmosfære, særlig når vi har vært samlet til gudstjenester og møter.

Det må vi fortsatt ha sterkt fokus på. 

Men det er viktig å forstå at Ånden har en oppgave og funksjon som rekker langt ut over at gaver bare skal praktiseres innenfor kirkeveggene og fra plattformene. Den Hellige Ånd er med troens folk når vi er ute blant folk, i samtaler, forbønn og omsorg. Vi tror på at neste generasjon skal få teste ut, trenes og stadig bli tryggere og stødigere i bruken av Åndens gaver, slik at de kan leve naturlig overnaturlige liv blant vanlige mennesker. De skal få vitne og virke, ikke bare i sin egen kraft og frimodighet, men salvet av Den Hellige Ånds kraft. De skal få se tegn og under skje i sin forbønnstjeneste, fordi Ånden virker gjennom deres bønner og håndspåleggelser.

Ånden gir oss styrke og kraft til å seire over tvil, fristelser og synd.

Den Hellige Ånd har mange funksjoner som kommer oss til hjelp i vårt daglige liv med Gud. Ånden åpenbarer Bibelens ord slik at den taler til oss på en sterkere måte og overbeviser oss om sannheten. Ånden viser oss hvem Jesus er og herliggjør hans navn. Ånden gir oss styrke og kraft til å seire over tvil, fristelser og synd. Når vi deler evangeliet med folk rundt oss, kommer Den Hellige Ånd oss til hjelp og overbeviser dem vi møter om at de trenger Jesus.

Ånden er vår hjelper og veileder. 

Den Hellige Ånd er noe mer enn frysninger nedover ryggen i et kirkelokale som bevrer av lovsang og tilbedelse. Ånden er noe mer enn tungetale. Åndsdåpen er viktig, men først og fremst som inngangsport til Åndens gaver, der vi får kraft til å be for syke, være frimodige, trøste, hjelpe, profetere, oppmuntre, formidle kunnskapsord inn i menneskers liv, og elske overnaturlig. 

kommentarer


Anbefalte innlegg