– Menighetsplantingene er ikke Guds plan Kristenliv / Nyheter

Svensk pinsevenn og musikkleder Ingemar Sixtensson er kritisk til at nye menigheter plantes der det allerede er menigheter.

Tekst: Ane-Marthe Hop-Hansen
Foto: Privat

– Som medlem i Lidköpings Pinsemenighet er jeg svært skeptisk til hvordan dette kommer til å utvikle seg i Lidköping og områdene i nærheten. Min oppfatning er at de kirkene som er i området er mer enn nok for å nå ut til sekulariserte mennesker i Lidköping, skriver han i en debattartikkel i svenske Dagen.

Sixtensson har vært sang- og musikkleder i den svenske Pinsebevegelsen i 55 år. Han er kritisk til at noen fra nabokommunen skal plante en ny menighet i Lidköping når det allerede er en pinsemenighet, en menighet tilhørende Svenske kyrkan, to misjonsmenigheter, en Baptistkirke og Frelsesarmeen, samt flere andre menigheter rundt i kommunen.

 

Å plante en ny menighet i denne kirketette kommunen gjør bare splittelsen større.

– Større splittelse

Han mener området trenger et større økumenisk samhold og fellesskap, ikke flere menigheter.

– Å plante en ny menighet i denne kirketette kommunen gjør bare splittelsen større, og de som ikke tilhører kristenheten blir enda mer undrende, skriver han.

Han mener menighetene må slutte å krangle internt og konkurrere om hvilken kirke som har det beste konseptet, og i stedet fokusere på hva Jesus ville at menigheten skal gjøre; Gi mennesker muligheten til å finne ham gjennom å vitne om ham i hverdagen.

 

Å gå inn og forsterke der det allerede finnes, kan ikke være Guds plan.

– Jeg er helt med på å plante nye menigheter der det ikke finnes noen i dag, men å gå inn og forsterke der det allerede finnes, kan ikke være Guds plan.

Sixtenssons utspill kommer etter at det ble klart at ti team har satt i gang plantingen av 30 nye pinsemenigheter i Sverige. Alle har støtte fra en modermenighet, og det er også mulighet for økonomisk støtte via den amerikanske pinsebevegelsen Assemblies of God.

– Det er modermenighetene som har formet og valgt ut teamene. Det er ikke akkurat noen som har kommet inn tilfeldig, sier Nicklas Mörling i ledergruppen.

– Teamene er av ulik størrelse, og de er på forskjellige steder i prosessen. Felles for menighetene er at de blir pinsekarismatiske, sier han.

Skjør pionérfase

Ett av teamene som allerede har kommet et stykke på vei er sendt ut fra Lifecenter i Västerås. Der er Per-Johan Stenstrand pastor.

– Vi sendte to medarbeidere til Linköping for å bygge opp en virksomhet. Nå er det et hundretalls personer som samles i connectgrupper i hjemmene annenhver uke og til felles gudstjeneste annenhver uke, sier han.

Det er mange nyinnflyttede studenter i universitetsbyen Linköping, og det er også først og fremst disse som den nyetablerte menigheten når. Formen minner om Hillsong.

– Man kan si at Hillsong er familien vår, og Pinsebevegelsen er vår store slekt, forklarer Stenstrand.

Han var engasjert i menighetsplantinger allerede for 20 år siden, og kjente på et savn etter en modermenighet.

– Pionértiden er spennende, men den er også veldig skjør. Jeg har vært med på nyplantinger som krasjet.

Amerikanske forbilder

Pinsenettverket ønsker å unngå at nyplantede menigheter visner og dør ut. Derfor har de koblet seg på representanter fra Assemblies of God som deler av sine erfaringer. De vil også gå inn med penger i et fond så teamene har mulighet for å få økonomisk hjelp.

– Men amerikanerne kommer framfor alt med sine erfaringer, sier Nicklas Mörling.

– De har vært med på å plante opptil 30 ulike menigheter de siste årene, og vi er takknemlige for all hjelp. Her i Sverige har vi til en viss grad mistet mye av den erfaringen. De kan hjelpe oss til å unngå en del feller, sier han.

kommentarer