Ja til religiøse symboler på jobb Samfunn
Nå kan ikke britiske arbeidsgivere vedta kleskoder som forbyr kors eller andre religiøse symboler.

 

Tekst: Ane-Marthe Hop-Hansen
Foto: Istock

I 2006 ble Nadia Eweida utestengt fra jobben hos British Airways fordi hun ikke ville skjule et kors hun bar rundt halsen. Eweida er koptisk kristen.

I 2013 kom Europadomstolen fram til at Eweida hadde blitt diskriminert, og hun fikk i overkant av 280.000 kroner i erstatning fra den britiske stat.

Godtar ikke intoleranse

Nå, fem år senere, er Storbritannia i ferd med å utvikle nye nasjonale retningslinjer for kleskoder. Ifølge Sunday Express sier likestillingsminister Victoria Atkins at regjeringen ikke godtar intoleranse.

– Vi lever i et integrert samfunn med en stolt tradisjon for religiøs toleranse, og jeg vil at det skal gjenspeiles på arbeidsplasser over hele landet. Så lenge symbolene ikke er hemmende for noens jobb burde de få fortsette i jobben, sier hun.

Risikerer bøter

Arbeidsgivere som ikke følger reglene, risikere bøter eller erstatningskrav mot seg. Ifølge forslaget, som skal presenteres senere i mai, bør arbeidstakere også få mulighet til å uttale seg om de foreslåtte endringene rundt regler om arbeidsklær.

Den engelske kirken sier ifølge Sunday Express i en kommentar at de «ønsker det fornuftige forslaget velkommen». De uttrykker at kristne som vil vise sin tro gjennom å bære et kors burde ha tillatelse til å gjøre det.

De nasjonale retningslinjene er ikke bare tenkt å garantere retten til å bære religiøse symboler. Som et ledd i kampen mot sexisme kommer retningslinjene også til å forby arbeidsgivere å bestemme hvordan de kvinnelige ansatte skal være kledd.

 

kommentarer