Underet Israel er 70 år Leder
La oss gjøre Jesus synlig for jødene, Guds eiendomsfolk.

 

Staten Israel ble opprettet 14. mai i 1948, men jødenes tilknytning til regionen går mye lenger tilbake i tid. Det er 3.000 år siden Israels kong David under sin regjeringstid gjorde Jerusalem til landets hovedstad. Imidlertid ble jødene i år 70 e.Kr. presset ut av sitt land av Romerriket. Likevel har det historisk alltid bodd jøder der.

At staten Israel så dagens lys i 1948, er et under. Det ga nytt håp til det jødiske folk. Israels nå 70-årige historie som selvstendig stat, er en utrolig reise. Når en ser den utviklingen landet har hatt i løpet av disse årene, samtidig som det har vært flere kriger, stadig terror og forfølgelser, blir man imponert. Israel er i løpet av disse årene blitt forvandlet fra et fattig land til et ekspansivt jordbruks-, industri- og teknologisamfunn.

Hvorfor mener noen israelsvenner vi ikke skal evangelisere i Israel?

Mye av verdens framskritt for et bedre samfunn kan vi takke innovative krefter i Israel for. Det viser hva som er mulig når en befolkning har mot, kunnskap og innsatsvilje. Løftene som ble gitt dette folket og landet, er nå blitt en realitet. For oss har dette profetisk betydning.

Jeg har ofte reflektert og til dels vært forundret over hvorfor noen israelsvenner mener vi ikke skal evangelisere i Israel og hvorfor noen mener at jødene ikke trenger å bli frelst? Selvsagt må vi ta kulturelle hensyn når vi forkynner evangeliet om Jesus og hans frelsesplan. Det skulle bare mangle. Har jødene noen fortrinn, en annen avtale enn oss hedninger?

Alle mennesker er regnet med i Guds frelsesplan.

Så langt jeg forstår, så snakker Paulus om misjon blant jødene som alle andre: «Hva så? Har vi jøder noe fortrinn? Nei, på ingen måte! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synden. For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste» (Rom 3,9–10). «Det er ikke forskjell på jøde og greker» (Rom 10,9–13, Rom 1,16). La oss gjøre Jesus synlig for jødene, Guds eiendomsfolk.

Som israelsvenner tror jeg det er viktig at vi også i jubileumsåret markerer at vi er arabervenner. Gud elsker arabere, jøder og alle etniske folkeslag (Matt 28,19). Alle mennesker er regnet med i Guds frelsesplan (Joh 3,16). Samtidig ser vi at landet Israel i en spesiell forstand er gitt til jødene. Så vår holdning må være å velsigne Israel – slik det ble sagt da Gud ga løftet til Abraham (1 Mos 12,1–3). Verdenshistoriens viktigste hendelse skjedde i Jerusalem på Golgata i jødenes påskehøytid for snart 2000 år siden – Jesu død og oppstandelse. Noe som gir oss håp og framtid.

Gratulerer, Israel, med 70 år!

 

kommentarer


Anbefalte innlegg