Bedehusungdom i vest vil ikke samarbeide med Kirken Kristenliv
 – Jeg ser ikke Den norske kirke som et godt hjem for barn og unge, sier daglig leder i ImF-Ung.

 

Tekst og foto: Ingunn Marie Ruud

Det er Indremisjonsforbundet (IMF) sitt magasin Sambåndet som melder at styret i ImF-Ung har vedtatt at organisasjonen ikke skal bli med i samarbeidsplattformen Kirkens Unge.

‒ Det er både teologiske og strategiske grunner til at vi valgte å ikke bli med. Vi vil heller bruke våre ressurser på bygge eget barne- og ungdomsarbeid lokalt på bedehuset – og å jobbe for ImFs strategi om å satse på forsamlingsbygging og hjemmet – enn på samarbeid med Den norske kirke, sier daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung til Sambåndet.

Han mener det er problematisk å skulle forholde seg til Den norske kirkes teologi.

‒ Vi er ikke uenig i teologien som ligger bak Kirkens Unge, den er konservativ, men det problematiske er at vi må forholde oss til Den norske kirkes teologi. På lengre sikt ser jeg ikke Den norske kirke som et godt hjem for barn og unge, sier Evensen.

LES MER: Bibelen for det bibelløse samfunn

11 organisasjoner er med

11 andre kristne barne- og ungdomsorganisasjoner står sammen om plattformen Kirkens Unge som ble initiert av Norges KFUK-KFUM og lansert i januar i år.

– Dette er en strategisk plattform for forpliktende samhandling om Den norske kirkes barne- og ungdomsarbeid. Vi vil at alt kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid i kirken organiseres som en del av de frivillige organisasjonenes medlemsbaserte arbeid, sa generalsekretær i KFUK-KFUM, Øystein Magelssen, til KPK da.

Organisasjonene som er tilsluttet plattformen er: KRIK, Norges KFUK-KFUM, KFUK-KFUM-speiderne, ACTA – Barn og unge i Normisjon, NLM Ung, Laget NKSS, Søndagsskolen Norge, Skjærgårds Live. NMSU, Ung kirkesang og Return 2 sender.

– Vi observerer at vi har mye å gå på mange steder for at kirken skal oppleves som et hjem for unge mennesker. I mange bispedømmer er det bare halvparten av sognene som har frivillig barne- og ungdomsarbeid, sier Magelssen som ønsker at kirken i større grad skal utnytte de ressursene organisasjonene representerer.

Vi ønsker å signalisere at i en tid der det er mye som splitter i kristen-Norge er det likevel noe vi står sammen om.

Bred kontaktflate

Enkelte steder finnes det likevel et lokalt samarbeid mellom menighet og ImF-Ung.

– Det vil fortsette selv om ImF-Ung ikke blir med i Kirkens Unge. I fremtiden vil kanskje Den norske kirke velge vekk samarbeid med ImF-Ung, siden vi ikke er med i Kirkens Unge, sier Andreas Evensen og fortsetter:

‒ Den norske kirke har en bred kontaktflate. Det kan vi gå glipp av ved å stå utenfor Kirkens Unge. Da må vi jobbe for å få kontaktflaten på andre måter.

Han tror utviklingen i Den norske kirke kommer til å fortsette.

– Det vil få konsekvenser for lokalmenighetene vi samarbeider med i dag. Kirken vil da ikke være et sted hvor barn og unge kan komme til tro og hvor troen kan få næring og vokse.

LES MER: NLM vil ikke flagge for Israel-jubileum

– Naturlig og viktig samarbeid

ACTA – Barn og unge i Normisjon har valgt å være med på Kirkens Unge.

‒ I Acta har vi en drøm om at det i et ethvert lokalsamfunn skal finnes et alderstilpasset kristent fellesskap der barn og unge kan møte, følge og ære Jesus Kristus. Da er det naturlig og viktig å samarbeide med Den norske kirke, som har den klart største kontaktflaten mot befolkningen, sier daglig leder Kristian Øgaard til Sambåndet.

Daglig leder i NLM Ung, Hans Kristian Skaar, fortalte i januar til KPK at deres tilslutning til plattformen er godt forankret i NLM både sentralt og i regionene.

– Vi ønsker å signalisere at i en tid der det er mye som splitter i kristen-Norge er det likevel noe vi står sammen om. Det er et felles engasjement for at barn og unge i Norge skal få et hjem i kirken og få lytte til forkynnelse, sier han. KPK

 

kommentarer