Syndefallets etterdønninger Hovedsak
Det er på tide å ta et oppgjør.

 

Tekst: Sandra Bjørnø
Foto: iStock Photo

SANDRA BJØRNØ: Ungdomspastor i Pinsekirken Tabernaklet Bergen og leder for Ufestivalen på Hedmarktoppen.

Helt i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Han skapte mennesket i sitt bilde. Mann og kvinne skapte Gud dem til, og så at det var godt. Vi, både menn og kvinner, jenter og gutter, folk fra alle land og nasjonaliteter er skapt i Guds bilde. Og vi er ment å reflektere Guds treenige bilde i alt vi gjør. I våre relasjoner, i familier og ekteskap, på våre arbeidsplasser og på våre skoler.

Glimt av himmel

Tankene jeg skriver her begynte å jobbe i meg den dagen vi markerte den internasjonale kvinnedagen. Selv om det er en stund siden, kjenner jeg meg fortsatt utfordret til å ta dette på alvor:

Tanken om at vi er skapt i Guds bilde. Og som et avbilde av den Gud er, er vi ment å vise mennesker et glimt av himmel på jord, et frampek på den dagen vi alle sitter til bords med den treenige Gud. Der skal vi sitte ansikt til ansikt, ulike mennesker, i enhet, for å feire det måltidet som Jesus pekte på da han innstiftet nattverden. Begeret som representerte håpet om en ny tid; håpet om Messias.

Vi ser fortsatt ulikheter og usunt hierarki som etterdønninger av fallet.

Sandra Bjørnø - ungdomspastor i Pinsekirken Tabernaklet Bergen

Jesus gjorde det tydelig at det var en ny tid. Guds rike på jord var her, men ennå ikke helt og fullt. Og vi, kirken, er de som skal være Guds rikes borgere, med en Guds rikes kultur og et Guds rikes hjerte som brenner for at alle mennesker skal få sitte til bords med Jesus. Rundt det bordet er det reservert plasser med bordkort til enhver person han valgte å dø for. Dette er et stort kall.

Usunt hierarki

Samtidig befinner vi oss i dette ’ikke ennå’ Guds rike. Jeg tror vi alle er enige om at bordet som skulle representere den store inkluderingen ikke alltid gjør det. Vi ser fortsatt ulikheter og usunt hierarki som etterdønninger av fallet.

Jeg har en iboende tro på at grunnen til at vi ennå ikke ser mer av Guds rike på jord, er at vi ennå ikke ser en sann refleksjon av himmel i våre kirker. Jeg vet at den dagen jeg står foran Guds trone og tilber med et udelt hjerte, vil jeg stå ved siden av menn og kvinner fra alle nasjonaliteter i verden.

Denne enheten er et sant bilde på Guds rike. I enhet, selv så ulike vi er, lovsynger vi den ene og samme Gud. Det vil si; ønsker vi å se mer av Guds rike på jord, tror jeg vi bør ta dette på alvor. Hvordan det vil se ut, kan være veldig ulikt, men det viktigste er at alle finner sin plass. Ikke den plassen mennesker forventer at de skal ta, men den Gud har kalt dem til.

Bare da tror jeg vi effektivt vil bringe Guds rike til jord der vi er og forandre vårt samfunn. La oss aldri være dem som skriver bordkort som gjør det vanskelig for andre å sette seg til bords.

La oss som kirken være de som setter mennesker i frihet til å gjøre det Gud har kalt dem til, uavhengig av kjønn, nasjonalitet, historie og bakgrunn.

Sandra Bjørnø - ungdomspastor i Pinsekirken Tabernaklet Bergen

La oss aldri lage bokser som resultat av fallet, men la oss søke tilbake til grunnideen om at ethvert menneske er skapt i Guds bilde, uavhengig av det samfunnet har skapt av bokser og begrensninger.

La oss som kirken være de som setter mennesker i frihet til å gjøre det Gud har kalt dem til, uavhengig av kjønn, nasjonalitet, historie og bakgrunn. La oss alle søke å løfte fram det gudgitte i enhver person.

Se forbi bokser

Som ungdomspastor og festivalsjef for Ufestivalen ser jeg den avgjørende betydningen av arbeidet som gjøres for barn og ungdom. Her finnes den beste muligheten til å bygge en sann identitet. Vi kan reise opp jenter og gutter, uavhengig av det som ofte ses som begrensninger, og løfte dem fram slik at de kan finne sine gudgitte gaver. De er skapt av Gud med en hensikt om å velsigne andre. La oss se forbi bokser, og med Guds øyne oppdage det potensialet som ligger i alle.

Om vi kan reise opp en ny generasjon som ser forbi hudfarge og kjønn, og som vet at det viktigste ikke er hvem samfunnet sier de er, men hvem Gud sier de er, så tror jeg vi kan se en kirke som går fram som aldri før.

Vi er blitt gitt alt av en Gud som gjør det tydelig for oss at han har skapt oss, ønsket oss og elsket oss. Han har også kalt oss til å være del av en ny framtid der det ikke handler om verken mann eller kvinne, slave eller fri, greker eller jøde, men mennesker skapt i Guds bilde til å peke på Jesus.

Da vil Jesu Kristi kirke vokse som aldri før, og et større bilde av en uendelig stor Gud vil trekke mennesker til seg.

 

kommentarer