Når ledere blir avguder Reportasjen
Kan beundring gli over i avgudsdyrkelse, og kan avgudsdyrkelsen skje midt i kirken?

 

Tekst: Lars Christian Gjerlaug og Anne Gustavsen
Foto: Anne Gustavsen

Bildetekst: Tre ledere i Pinsebevegelsen, f.v. Knut Idland, Ingunn Ulfsten og John Ivar Trannum, har lest artikkelen og deler sine råd til sunn lederskapskultur. Les hva de sier i papirutgaven av Korsets Seier.

I siste utgave av fagtidsskriftet Scandinavian Journal for Leadership and Theology, drøfter forskningsleder ved HLT, Karl Inge Tangen, hvordan lederskap i visse tilfeller kan utvikle seg til avgudsdyrkelse. Artikkelen har fått stor oppmerksomhet, og Tangen er invitert til å forelese om temaet blant annet på konferansen United Open senere denne våren.

Tilbedende vesener

Forskningsartikkelens sentrale spørsmål er om ledelse i organisasjoner kan utvikle seg til avgudsdyrkelse, og hvilke krite-rier som skal til for å kalle noe avgudsdyrkelse.

I sin modell viser Tangen til den teologiske antropologen James K. Smiths og hans definisjon av tilbedelse. Smith hevder at mennesket er et tilbedende vesen, og at spørsmålet ikke er om vi tilber, men hva vi tilber.

Hva vi tilber viser seg, ifølge Smith, blant annet i hva vi drømmer om, og hvor vi plasserer vår dypeste tillit og kjærlighet. Avgudsdyrkelse, argumenterer Smith, utvikler seg gjennom ritualer som former hjertets loja-litet og overgivelse. I forbrukersamfunnet kan for eksempel jevnlig shopping være et slikt rituale som gjør at mennesket begynner å definere seg selv gjennom hva det konsumerer.

Personlighetskult

I denne studien går Tangen inn i hverdagsritualer som skjer i organisasjoner, og ser på eksempler der dette har utviklet seg til det han kaller avgudsdyrkelse. Det første forholdet Tangen drøfter, handler om personlighetskulten som utviklet seg rundt kommunistlederen Josef Stalin. I artikkelen siterer Tangen en kvinne som beskriver sine følelser for Stalin som ung jente.

«De sa det ikke fantes noen Gud, men jeg gjorde Stalin til min Gud. Det høres sikkert rart ut, men hvis jeg var syk eller hadde skadet meg, tenkte jeg at det ville gå over fordi Stalin visste om det. Han var akkurat som Gud.»

I artikkelen går Tangen videre i å vise hvordan selv de som hadde blitt forfulgt og straffet av Stalin og hans regime, kunne oppleve sterke emosjonelle bånd til ham, og se på ham som en far med overmenneskelige egenskaper.

Denne artikkelen er ikke først og fremst skrevet for å veilede eller kritisere kristne ledere i kirken, men den peker på en fare med ledelse generelt.

Karl Inge Tangen - forskningsleder ved HLT
  • Les ukens reportasje. Kjøpe eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

kommentarer