«Det er ikke menigheten som er verdens håp – men Jesus» Kristenliv
Det finnes ingen fullkommen menighet, sa Billy Graham. 

 

Tekst: Sten Sørensen, forfatter og forkynner

#Metoo kampanjen slår inn i alle miljøer – også i det kristne. Det ferskeste eksempel er den kjente mega-pastor som har mange tilhengere i Norge, Bill Hybels. Han har i en årrekke bygde opp virksomheten rundt  Willow Creek. Nå har han trukket seg som leder og pastor.

Pastor Erik Andreassen i Misjonskirken Oslo skrev følgende på sin Facebook-side:

”Stillheten rundt anklagene mot Bill Hybels, om seksuell trakassering, forundrer og bekymrer meg. Jeg velger å skrive om det her for å markere at jeg ikke uten videre kjøper narrativet til den sterke og ressursrike parten i denne saken. 

#Metoo har ført til mye godt, som vi som kirke og kristne bør applaudere. Da må vi heller ikke bli helt stille når det tilsynelatende rammer en av «våre egne». Bill Hybels har virkelig betydd enormt mye for mange, også meg. Og han vil alltid, uansett, være mye mer enn det som skjer nå. Men på dem med mye makt og innflytelse hviler også et stort ansvar.”

LES MER: Bill Hybels går av etter metoo-sak

Håpet

Bill Hybels er kjent for sitt utsagn: «The local church is the hope of the world, and its future rests primarily in the hands of its leaders.”

Vi gjør vel i å reflektere rundt vår praksis og læredoktriner. Og ikke minst tenke gjennom om våre holdninger og praksis tåler ”uværsdager”. Det vi står for testes i kriser og motgang, ikke i medgang.

Ufullkommen

Jeg er ihuga menighetsmann og bruker store deler av mitt liv til å forkynne at menigheten er Kristi kropp. Det nye testamentet er krystall-klar på at vi som frelste er lemmer på Kristi kropp. Kristus er hodet og menigheten er Hans kroppen. Så sterkt identifiserer Kristus seg med sin kirke! Det er Bibelens ord om menigheten.

Like fullt vet vi at menigheten ikke er fullkommen. Den består av ufullkomne mennesker, og den kan også forkynne og lære i strid med Guds Ord. Vi har eksempler i Bibelen der Jesus sier at han står utenfor menigheten og banker på kirkens dør. Han er ikke innenfor, men Han ønsker å komme inn.

PASTOR ERIK ANDREASSEN: «Jeg er redd det kan skyldes en «blind spot» i Hybels lederskap»

Egoisme og nåde

Det var en person som kom til Billy Graham og spurte om han kunne anbefale ham en fullkommen menighet. Da svarte Graham med glimt i øyet: ”Det finnes ingen fullkommen menighet. Og om en slik menighet skulle finnes, ville den ikke være det lenger om du ble medlem.”

I menigheten ser vi stykkevis. Den er ikke fullkommen. Våre holdninger preges av egoisme og vi er nærsynte. Vi synder og trenger Guds tilgivelse og nåde hver dag.

 Fullkomment håp

Den lokale kirke er faktisk ikke verdens håp, det er det heldigvis bare Jesus som er. Han er fullkommen! Menigheten kan ikke frelse noen, men det kan Jesus Kristus – verdens eneste håp!

Så ber vi om at kirken må få være det redskap Gud ønsker at den skal være!

Kyrie eleison!   

kommentarer