Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Det er noen som legger merke til utgangen av vår ferd.

 

Det er ikke vanskelig å starte med stil. På startstreken møter vi uthvilte, sterke og forventningsfulle. Spørsmålet er hvordan vi avslutter. Og om vi skal nå målet, er det avgjørende hvordan vi løper underveis.

Overført til vårt åndelige livsløp, er rett fokus i alle livets sesonger en av hemmelighetene for å nå målet.

Bibelen utfordrer oss som kristne til livslang etterfølgelse. I det ligger det en daglig bevissthet om å bevare hjertet framfor alt vi bevarer, for livet går ut i fra det.

Livslang etterfølgelse som ikke avtar i lidenskap, iver og kjærlighet med årene, er avhengig av at vi holder blikket festet på Jesus i alle sesonger i livet. Hebr 12,1 sier det slik; «… så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.»

Det er mulig å lovsynge og tilbe like lidenskapelig i dag som da jeg var ung.

I løpet av livet dukker det opp mange muligheter for avsporinger fra  et Jesus-fokusert liv. Uten et bevisst liv der vi har målet klart for øyet, er det lett å spore av.

Vi ønsker å fullføre løpet, ikke bare for vår egen del, men også for de som kommer etter oss, slik at det kan sies om oss:  «Husk på deres veiledere, dem som har talt Guds Ord til dere. Følg etter deres tro og legg merke til utgangen av deres ferd!» (Hebr 13, 7).

Det er noen som legger merke til utgangen av vår ferd! Det viktigste vi kan legge igjen etter oss her på jorda, er liv som er levd slik at de er verdt å følge etter.

Hva vil jeg gi videre? At det er mulig å lovsynge og tilbe like lidenskapelig i dag som da jeg var ung. At jeg tjener Gud like trofast som da jeg var nyfrelst. At jeg prioriterer like radikalt min tid, min økonomi og mitt fokus. At jeg elsker Jesus av hele mitt hjerte enda mer etter å ha levd med ham så lenge. At det er mulig å leve kompromissløst i forhold til synd. Jeg vil vise at jeg fortsatt er sulten på mer av Gud.

Jeg vil gi videre at motgang og prøvelser ikke er kroken på døra.

Jeg vil gi videre at det ikke er noe alternativ å sette seg på sidelinja, men at det er fullt mulig å fullføre løpet med stil.

Jeg vil gi videre at motgang og prøvelser ikke er kroken på døra, men i stedet kan det gi Gud anledning til å gi oss sterkere åndelige muskler.

Jeg vil gi videre at det går an å bygge en sterk karakter fra du er ung, som gjør det mulig å leve et liv som ikke er styrt av følelser, press og stemninger. Jeg vil gi videre at det går an å navigere sitt liv etter gode valg og bestemmelser, og gjøre det som er rett ut fra Guds ord, uavhengig av omstendigheter, påvirkning, dagsform og alder.

For, på andre siden av nederlaget er det mer land å innta. Etter sykdommen kan vi reise oss igjen. På andre siden av fjelltoppen av problemer, finnes det grønne enger. Etter sorg og bekymringer venter ny glede og fred.

Guds planer og hensikter overgår våre villeste drømmer. Så la oss fullføre løpet.

kommentarer


Anbefalte innlegg