Slutt å kalle kona di pen! Hovedsak
Det er paradoksalt at pastorer på den ene siden innleder prekenen med at de har en ”hot kone” – og så på slutten av møtet invitere til frihet fra utseendepress.

 

Tekst: Maria Oftedal, psykologistudent og Kristine Gripgård, jusstudent.

Vi kan telle på mer enn én hånd hvor mange pastorer som har entret scener på ulike arrangementer for ungdommer, vist et bilde av sin estetisk vakre kone på skjermen og fortalt at dette er betalingen for å be mye eller gi kollekt. Vi forstår at det er ment humoristisk, eller som en måte å stille kona si eller ekteskapet i et positivt lys. Det kan være en fin ting å involvere kona si i forkynnelsen, men hvordan hun snakkes om kan ha en større betydning enn man tror.

Ord skaper.

Unge jenter, som utgjør store deler av salen, er mest i faresonen for vansker knyttet til kroppsbilde og selvbilde i Norge i dag. ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser) opplever at barn helt ned i 8- årsalderen tar kontakt med dem og lurer på om kroppen deres er fin nok. Når vi vet at jenter kjenner på et slikt press – er det noe poeng å gi ytterligere næring til presset? Ja, er det ikke paradoksalt at pastorer på den ene siden nærer utseende-presset på starten av et møte – og på slutten av møtet inviterer til frihet? Gir dette ytterligere underbevisste forventninger til en jente om at hennes rolle er å være estetisk pryd?

Her er 3 grunner for at du som pastor og forkynner bør slutte å snakke om utseendet til kona di fra scenen:

Kristine Bangren Gripsgård: Kristne trenger kritikerne

1. Hun er så mye mer enn pen

Vi lever i en kultur med stort fokus på utseende. Det kommer vi ikke bort ifra. Spørsmålet er hvilket fokus vi ønsker å ha i kirka?

Ord skaper, særlig det som blir sagt fra scenen skaper kulturen i kirka og i ungdomsmiljøet. I hvilken annen organisasjon ville man tatt opp et bilde av en kvinnelig leder og kommentert hvordan hun så ut? Når en pastor står på en scene foran hundrevis av ungdommer bør ikke utseendet til kvinnen man snakker om være fokus. Kan vi ikke heller peke på andre egenskaper jenter kan trakte etter? Hva med å kalle henne en intelligent, dyktig og forbilledlig leder?

Ungdomstiden er preget av mye sammenligning, og kanskje særlig blant jenter.

2. Jentene i salen lærer og sammenlikner

I dag er Norges tre mektigste personer kvinner. Dessverre kan vi ikke si at det samme gjelder i pinsebevegelsen.

Hva lærer jentene i salen av den type fokus fra scenen? At mannens jobb er å leve for Jesus, og deres jobb er å se fine ut? Eller at dersom du skal ha en mann som ber og gir kollekt, så må du være pen?

Ungdomstiden er preget av mye sammenligning, og kanskje særlig blant jenter. Vi taler ofte om den negative påvirkningen sosiale medier og reklame kan ha på selvbilde og ens forhold til egen kropp. Er det ikke da litt dobbeltmoralsk å starte talen med å vise eksempel på hva som er “hot”? Om man vil eller ei, blir dette standarden jentene måler seg etter, og i egne øyne vil de som oftest tape.

Kan du ikke da i samme slengen nevne at hun er drivende dyktig, intelligent, handlekraftig, omsorgsfull og en leder som går foran?

3. Guttene i salen lærer hva de skal se etter

Speilingsteorien sier at det vi ser, lærer vi. Fra unge gutters perspektiv er det derfor også relevant å løfte problematikken. Skal de lære seg at kjerneverdien de skal se etter i en jente er at hun er pen, hot eller ser smashing ut?

For å nå lederrådets uttalte mål om flere kvinnelige ledere er vi nødt til å ta problemet ved roten. Og problemene ved roten er strukturer. Strukturer består av handlinger som blir gjentatt gang på gang, år etter år.

I etterkant av #Metoo uttrykker flere i kommentarfelt tanker som “Kan vi ikke en gang få gi en klem nå da?” Kanskje kan den type kritikk komme her også. “Kan vi ikke en gang få si at jenter er pene nå da?” Selvfølgelig kan du det. Men kan du ikke da i samme slengen nevne at hun er drivende dyktig, intelligent, handlekraftig, omsorgsfull og en leder som går foran?

Det du får høre og se som en liten jente, er avgjørende for hva du tror kan og ikke kan gjøre som voksen kvinne. De ungdommene som hører dagens forkynnelse er morgendagens ledere, og vi ser helst at det skal være flere kvinnelig ledere i pinsebevegelsen i fremtiden, ikke bare pene damer.

kommentarer