Din personlige påske Leder
En personlig relasjon med den oppstandne Jesus.

 

Tekst: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsen Norge

Påsken står for døren, og påskefeiringen gir oss en god anledning til å reflektere over livet vi lever og hva vi vil med det. Påsken er ikke bare en historisk hendelse som vi markerer, men den er den viktigste hendelsen i verdenshistorien, og har påvirket historiens gang. Påskens budskap påvirker våre liv i dag. Det er Guds utfordring til deg og meg. Jesu død og oppstandelse er selve grunnlaget for budskapet om tilgivelse, nåde, håp og evig liv. 

Det er ulike tradisjoner for påskefeiring, og nordmenn flest forbinder påsken med påskeegg, kyllinger, gule blomster, familiehygge og felles fridager. Selvsagt er alt dette vel og bra. Vi trenger et avbrekk i en travel hverdag, hvor vi har tid til å være sammen med familie og venner. 

Ingen annen person har seiret over døden enn Jesus.

Noen av mine beste opplevelser har jeg fra ungdomstiden i Klippen, Sandnes, hvor ungdommer kom fra hele landet for å feire påskehøytiden. Tre møter om dagen med fokus på påskens budskap, og vennskap. Her fikk jeg noen av mine største åndelige opplevelser; jeg ble åndsdøpt og tok valget om å bli døpt. Denne tiden har satt dype spor i meg, og jeg skulle ønske dagens unge kunne oppleve det samme, en personlig relasjon med Jesus. Hvor påsken blir personlig.

Påsken minner oss om at korsets kraft er for oss i dag. Død – skaper liv. I evangeliet om korset finnes det kraft til helbredelse og frelse. Helt fram til Jesu oppstandelse hersket døden, men Jesus beseiret selve døden. Jesu oppstandelse betyr seier, glede og fest. Den har enorm betydning for deg og meg i dag. Vi har fått et nytt og evig liv ved hans oppstandelse. Vi kan bare tenke oss vår situasjon i dag, hvis ikke dette hadde skjedd. 

Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. 

Ingen annen person har seiret over døden enn Jesus. Ut fra de fysiske naturlovene er det ikke mulig å stå opp fra de døde. Vi snakker ikke om en oppvekkelse av døde, slik som med Lasarus. For han måtte jo dø igjen. Nei, Jesus seiret over døden en gang for alltid. Oppstandelsen er beviset på at Jesus er den han sier seg å være. Jesu oppstandelse er det som skiller vår tro fra andre religioner. Jesus er eneste veien til Gud. Jesus kom for å frelse oss og gi oss en ny relasjon med vår Far.

Paulus sier: «Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder» (1 Kor 15,17).

La denne påsken bli en personlig høytid sammen med Jesus. Riktig god påske.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg