Redaktør i Kristelig Pressekontor går av Kristenliv

Redaktør i Kristelig Pressekontor (KPK), Markus Plementas, har sagt opp sin stilling etter fire år.

– Kristen-Norge har et stort potensialet til å sette agenda i offentligheten, og jeg tror at Kristelig Pressekontor fremdeles har en viktig rolle i å bidra til dette, sier han.

 

Solid vekst

KPK har hatt solid vekst under Plementas ledelse.

– Bruken av stoff fra Kristelig Pressekontor har i løpet av de siste årene økt kraftig, og tilbakemeldingene fra både eiere og brukere har jevnt over vært gode, sier Plementas.

I 2016 meldte avisa Dagen en solid stigning i antallet bidrag i avisene fra KPK. Avis-og nettklipp i 2014 var på 67. I 2015 hadde dette økt til 83, og i 2016 var det på 106, noe som gir en økning på 58 prosent på to år.

– Vi har vel bare skrevet saker som avisene faktisk vil ha. Det er ikke mer hokus pokus enn det. Det er i stor grad dette som er visjonen vår, sa han da.

Det er spesielt aviser som Dagen, Vårt Land, Korsets Seier og Norge Idag som benytter seg av artikler fra KPK.

 

Til TV Normisjon

Den avtroppende redaktøren understreker at det har vært fire spennende og utfordrende år.

– Jeg er svært takknemlig for muligheten, sier han.

Plementas trer inn i ny jobb i Normisjon fra høsten.

– Jeg ser fram til å kunne bidra til å løfte frem og synliggjøre det flotte arbeidet som Normisjon driver gjennom rollen som redaktør for TV Normisjon.

 

Stillingen som redaktør i Kristelig Pressekontor er nå lyst ut.

kommentarer