Skilsmisse og gjengifte Leder
Vi ønsker å unngå temaet. Men i 2018 er det umulig. 

 

Tekst: Karl Andreas Jahr, redaksjonsleder i Korsets Seier

Denne uken skriver Korsets Seier om et særlig vanskelig tema: Skilsmisse og gjengifte, kanskje særlig gjengifte.

BAKGRUNN: Ekteparet Hansen er skilt og gjengift

Tidligere har vi skrevet flere sterke vitnesbyrd om skilte som har funnet tilbake til hverandre igjen. Og det vil vi fortsette å gjøre. Vi tror på livslange ekteskap i Korsets Seier. 

Likevel er det to grunner til at Pinsebevegelsens klokeste hoder i Teologisk Refleksjonsgruppe har brukt fem år på å diskutere seg fram til et endelig manifest. Det er både uhyre relevant og svært vanskelig og tvetydig teologisk. 

Jesus forsto ikke bare sin Fars ord. Han forsto menneskene han snakket til.

I vår faste spørsmål & svar-spalte er det svært sjelden jeg opplever at vårt panel ber om å slippe. Når det kommer til skilsmisse og gjengifte har jeg fått den tilbakemeldingen flere ganger. Og vet du, jeg forstår dem veldig godt. Når jeg sender i vei et spørsmål tenker jeg ofte at «jeg er glad jeg slipper å svare». 

Heldigvis er KS så heldige at vi har knyttet modige, kloke hoder til avisen. Samtidige kan det også være modig i noen tilfeller å si «jeg vet ikke», eller at dette temaet ikke kan dekkes med 600 ord. 

JAHR: Sinna på KS? 

I sommer kommer Teologisk Refleksjonsgruppe ut med et endelig dokument, en konklusjon som skal være rettledende for pinsevenner der ekteskapet bryter sammen. I den forbindelse tenkte vi at vi må skrive en historie hvordan det er å bli skilt, for så å ta valget om å gifte seg på ny som kristen; i møte med egne idealer, sin daværende partner, barna, resten av familien, menigheten, Pinsebevegelsen og Gud.

Gjennom Bjørn Hansen får vi også et inntrykk av hvordan dette opplevdes som pastor i møte med menighet og kolleger. Det er lov å mene ulikt om ekteparet Bjørn og Inger-Lill Hansens veivalg, men uansett er de svært modige som deler sin historie med deg og meg. Personlig lytter jeg når pastorer, som er åpen og ydmyk om sine fall, taler.

Det er noe kong David-aktig over det hele: 

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss.»

Første Johannes kapittel én vers ni og ti må være en av sterkeste, mest frigjørende versene i Bibelen.

Det kan lindre skammen til andre i samme situasjon.

Som avis er Korsets Seier i et dilemma. Vi ønsker å være tydelig, men samtidig være bevisst på vår rolle: Vi er en avis. Vi ser på Bibelen som sannhet, og vi har alltid vært en avholdsavis. Samtidig er vi varsomme med å mene sterkt i absolutt alle teologiske spørsmål, men i likhet med Bibelen ønsker vi å videreformidle historiene, menneskeskjebnene, dilemmaene og nyansene. Jesus forsto ikke bare sin Fars ord. Han forsto menneskene han snakket til. 

På slutten av intervjuet tar jeg opp en liten videosnutt om hvorfor Bjørn og Inger-Lill velger å dele sin historie, som jeg tenkte å legge ut på Facebook. De svarer at ubehaget er verdt det, dersom det kan lindre skammen til andre i samme situasjon. 

JAHR: Dine sannheter må utfordres

JAHR: Et kjærlighetsbrev til Pinsebevegelsen

 

kommentarer


Anbefalte innlegg